Jan Fredriksson

Försäljning INFOFLEX FORDON i Örebro

Vilken är din branscherfarenhet?

– Jag har jobbat i fordonsbranschen sedan 1985. Först som mekaniker för att senare arbeta som kundmottagare på en märkesverkstad i cirka tio år. 2004 började jag på Infoflex, där jag idag jobbar med alltifrån nykundsbearbetning till programinstallation, utbildning och uppföljning.

Vad är roligast med jobbet?

– Det är att jag säljer en jättebra produkt, så att jag kan komma till kunderna och leverera ett kanonverktyg för deras verksamheter. Känslan är härlig att åka från en kund och veta att ”det här kommer att fungera perfekt för dom”.

Vad utmärker ditt säljarbete?

– Jag säljer inte bara en produkt, utan också förtroende. För mig är det viktigt att skapa goda och långvariga kundrelationer.

“Känslan är härlig att åka från en kund och veta att ‘det här kommer att fungera perfekt för dom’”

Jan Fredriksson