INFOFLEX GROSSIST versionsbrev 5.26 samtliga ändringar

Nedan visas en lista över samtliga åtgärdade utvecklingsärenden för den aktuella versionen.

Bokföring – BO

IFX-8727 BO181 (Radering av verifikationsregister) – Informationstext kompletterad med förtydligande i SY781 (Samordnad periodslutsrutin) (5.26.0).

Fakturering – FA

IFX-8925 Utveckling av koppling mot extern part (Itella) för hantering av format Svefaktura (5.26.3).
IFX-7869 FA91 (Frågor/utskrift fakturarader) – Vi har infört möjlighet att söka på order- eller följesedelsnummer i fältet "Från order" även på Samlingsfakturor körda i FA6* (5.26.0).

Fordonsverkstad – FV

IFX-8966 FV2 (Arbetsorderhantering) – Justerat att Direktfaktura läggs upp i KASBJR med rätt posttyp (5.26.3).

Inköpsorder – IO

IFX-8913 IO2 (Registrering av inköpsorder med valuta) – Kompletterat funktion att även fungera för inköpsorder med valuta (5.26.3).

Kommunikation EDI – CE

IFX-8925 Utveckling av koppling mot extern part (Itella) för hantering av format Svefaktura (5.26.3).

Kundorder – KO

IFX-8322 KO1 (Registrering av normal kundorder) – Vid användning av automatisk textrad eller automatisk artikelrad (ex. fraktartikel) i PK11 i samband med orderläggning via UEH (Utökad E-Handel) skapas nu korrekt orderunderlag (5.26.0).
IFX-8793 KO1 (Registrering av normal kundorder), KO2 (Registrering av kundorder med bruttopriser), KO3 (Registrering av kundorder med valuta) – Justerat SY4141 för att blanka bort formulärvariant vid orderregistrering (5.26.2).

Kundreskontra – KR

IFX-5591 KR11 (Kundregister) – Förbättrade egenskaper för att eliminera postlåsningar vid underhåll i KR11 (5.26.0).
IFX-8727 KR17 (Periodavslutning) – Informationstext kompletterad med förtydligande i SY781 (Samordnad periodslutsrutin) (5.26.0).
IFX-8625 KR311 (Registrering av kundinbetalning)/även KT1+F7) – Justerat utskriftsunderlag – kvittens – vid registrering av flera inbetalningar (5.26.0).
IFX-8386 KR322 (Inläsning av kundinbetalningar via fil) – Justerat hantering – Om kundpost ej går att behandla visas felposten och programmet går vidare till nästa post (5.26.1).
IFX-8745 KR324 (Behandling av poster på observationslista) – Efter val av radnummer och val F7 + F7 igen får man upp kundernas fakturor. Vid val F5 (Välj) kommer nu fullständig information (5.26.0).
IFX-9084 KR43 (Framställning av påminnelser) – Justerat räknare för radnummer att den nollställs vid varje körning (5.26.3).

Kassaterminal – KT

IFX-5051 KT (Kassaterminal) – Vi har infört möjlighet att även spara underlag för makulerade följesedlar i separat register (5.26.0).
IFX-8836 KT1 (Kassatransaktioner) – Justerat stängning av filer i samband med utskrifter (5.26.1).
IFX-8710 KT1 (Kassatransaktioner) – Vid F8 Återskapa dokument mejlas inte supporten när felaktigt nummer angivits (5.26.1).
IFX-8740 KT1 (Kassatransaktioner) – Kombinationen 1) Utskrift av stort kontantkvitto (formulär med 1 exemplar) och efterföljande 2) Följesedel (Formulär 2 exemplar) ger nu korrekt antal utskrifter (5.26.0).
IFX-8866 KT1 (Kassatransaktioner) – Justerat stängning av filer vid olika dokumenttyper (5.26.2).
IFX-8889 KT32 (Registrering av växelkassa) – Justerat första körning per användare om post saknas i LA122 (Underhåll av samband lager/kostnadsställe ) (5.26.3).

Lager – LA

IFX-8690 LA11 (Underhåll av artiklar) – Förbättrade egenskaper för att eliminera postlåsningar vid underhåll i LA11 (5.26.0).
IFX-8965 LA11 (Underhåll av artiklar) – Justerat registerhantering vid byte av artikeltyp så både artikel- och lagerposter får korrekta artikeltyper (5.26.3).
IFX-8929 LA11 (Underhåll artiklar) – Justerat meddelande vid val F1 för nästa efter uppdatering (5.26.3).
IFX-8691 LA141 (Underhåll av inköpsregister) – Förbättrade egenskaper för att eliminera postlåsningar vid underhåll i LA141 (5.26.0).
IFX-8692 LA151 (Underhåll av lager) – Förbättrade egenskaper för att eliminera postlåsningar vid underhåll i LA151 (5.26.0).
IFX-8727 LA17(Periodavslutning) – Informationstext kompletterad med förtydligande i SY781 (Samordnad periodslutsrutin) (5.26.0).
IFX-8970 LA1956 (Utskrift av felaktiga värden i lager/artikelreg.) – Justerat uträkning av värden i lager-/artikelregister från utfall (5.26.3).
IFX-8933 LA1956 (Utskrift av felaktiga värden i lager/artikelreg.) – Justerat numeriska urvalet vid utläsning av felaktiga värden så verkliga/rätta värden ej registeras i listan (5.26.3).
IFX-8881 LA343 (Framställning av dagorder från kundorder) – Justerat producerat underlag (5.26.3).
IFX-8913 LA91 (Visa artikel på skärm) – Kompletterat funktion att även fungera för inköpsorder med valuta (5.26.3).

Leverantörsreskontra – LR

IFX-8693 LR11 (Underhåll av leverantör) – Förbättrade egenskaper för att eliminera postlåsningar vid underhåll i LR11 (5.26.0).
IFX-8803 LR21 (Manuell registrering av leverantörsfakturor) – Justerat textvisning för kostnadsställe på rad (5.26.1).
IFX-8563 LR21 (Manuell registrering av leverantörsfakturor) – Om konto i BO11 (Underhåll av konton ) har Nej på KST efterfrågas detta inte längre vid nyregistrering av faktura (5.26.0).
IFX-8795 LR325 (Betalningar via internet) – Justerat hantering av utlandsbetalning via Swedbank (5.26.1).
IFX-9085 LR325 (Betalningar via internet) – Justerat läsning av betalningstyp och betalningskoder med systemparameter i SY461 (5.26.3).

Marknadsbearbetning – MR

IFX-8694 MR11 (Underhåll av kunder i marknadsregister) – Förbättrade egenskaper för att eliminera postlåsningar vid underhåll i MR11 (5.26.0).

Priskalkyl – PK

IFX-8978 PK11 (Underhåll med prismatris) – Justerat programmet så att kunds artikelnummer nu kan vara analogt med eget artikelnummer (5.26.3).

Systemparametrar – SY

IFX-4137 SY31 (Underhåll av användare) – Vi har infört loggning av initial och datum för senaste ändring av parametrar och val för enskild användare (5.26.0).
IFX-8626 SY412 (Grunduppg för skärmbilder/utskrifter, sida 4) – Textkomplettering vid extra referens med "KT" (5.26.0).
IFX-8660 SY413X (Mallar artikeletiketter) – Justerat format på Fältnr 85 – dagens datum till ÅÅMMDD (5.26.1).
IFX-8829 SY446 (Kassaterminal) – Justerat att inläsning från katalog T (I/T/A) sker korrekt vid SYX-anrop (5.26.1).
IFX-8921 SY494 (Kommunikation EDI) – Justerat hantering av kreditposter så att dessa matchas korrekt (5.26.3).

UEH – Autokatalogen

IFX-8672 UEH (Utökad E-Handel) – Justerat utskriftsflagga för PL (Plocklista) så anrop hanteras korrekt. Avser viss parametersättning i SYSLIS (5.26.0).

Övrigt

IFX-8430 SYSTEMBACKUP – Justerat texten för menyval O-B-O, ny text: Säkerhetskopiering program och data till hårddisk och kompletterat med visning av vad som kopieras. Ny menypunkt O-B-I (Total säkerhetskopiering till hårddisk) – Kopierar allt under INFOFLEX GROSSISTS hemkatalog. Visar även vad som kommer att kopieras (5.26.0).

Toolskoppling

IFX-8909 PI22 (Utläsning av priser från INFOFLEX)/KR135 (Underhåll av kundinformation) – Utveckling av script för utläsning och uppladdning av prisfil med kundunika priser för Toolskund. Kräver INFOFLEX GROSSIST Toolskoppling. (5.26.3).