Versionsbrev INFOFLEX GROSSIST 5.28

Detta är en större uppdatering som innehåller både ny funktionalitet och programrättningar.

Viktigt vid uppgradering

Punkterna nedan måste åtgärdas för att INFOFLEX och eventuella kopplingar ska fortsätta att fungera.

Kontroll av konvertering

Kontroll är nu införd vid inloggning om vissa register måste konverteras. Vilka register som ingår i konverteringen varierar utifrån vilken version du uppgraderar från och till vilken version. Skulle ni behöva konvertera får ni meddelande om detta och behöver bara följa instruktionen på skärmen för att komma vidare.

Nyheter

Automatisk sökning på Referens

Vid registrering av kundorder eller vid direktfakturering söker INFOFLEX GROSSIST i fakturaregistret efter fältet Referens för att eliminera dubbelregistrering. Bra när flera säljare hanterar inkommande order.

Dölj eget artikelnummer på offertutskrifter

Vi har infört en möjlighet att dölja sitt egna artikelnummer på offertutskrifter. Det försvårar egen ”prisjakt” när man jämför etablerade artikelnummer i branschen.

Utökat antal rader i kopplingsmatrisen

Nu har du möjlighet att lägga fler rader i kopplingsmatrisen då vi utökat antalet tillåtna rader för kopplingsmatrisen i PI11 (Underhåll av grunduppgifter för inläsning). När riksgrossisternas sortiment hela tiden breddas ökar också behovet av utökade rader för att koppla leverantörens produktgrupper till egen varugruppsstruktur.

Export och import till textregistret (TX)

Vi har utökat funktionaliteten i textregistret med möjlighet att exportera och importera till Excel.

Automatiskt leveransdatum från Autokatalogen

Vi har infört möjlighet till automatisk registrering av önskat leveransdatum på inköpsorder från Autokatalogen (UEH).

Nya systemparametrar

SY412 (sidan 6) – Tillåtet t o m årtal

Ny obligatorisk systemparameter i SY412 (sidan 6) för årtal godkända för registrering i LR/KR/PG.

Samtliga ändringar