Versionsbrev INFOFLEX GROSSIST 5.30

Detta är en större uppdatering som innehåller både ny funktionalitet och programrättningar.

Viktigt vid uppgradering

Punkterna nedan måste åtgärdas för att INFOFLEX och eventuella kopplingar ska fortsätta att fungera.

Kontroll av konvertering

Kontroll är nu införd vid inloggning om vissa register måste konverteras. Vilka register som ingår i konverteringen varierar utifrån vilken version du uppgraderar från och till vilken version. Skulle ni behöva konvertera får ni meddelande om detta och behöver bara följa instruktionen på skärmen för att komma vidare.

Nyheter

Butiksförsäljning

KT32 – Registrering av växelkassa
Stöd för nya valörer (200-kronorssedel och 2-kronorsmynt).

IK – Integration kortbetalning
Vidareutveckling för hantera/kombinera flera korttyper vid samma försäljning.

MR21 (Underhåll kontaktpersoner)
Förbättrad funktion för säkrare underhåll.

Försäljning och lager

KR14 – Underhåll säljarkoder
Separat register för automatiskt val av nästa lediga säljarkod.

LA133/LA134 – Import/Export av varugrupper
Nyhet som gör det enklare att underhålla korrekta varugrupper. Ut- och inläsning av nya och förändrade varugrupper via fil.

Leverantörsreskontra och Bokföring

BO91 – Fråga på visst konto
Direktval från angivet konto kan nu visa fasta eller tillfälliga periodiseringar på aktuellt konto.

LR93 – Leverantörsupplysningar på skärm, med statistik
Infört möjlighet att visa endast förfallna fakturor på skärm.

Infoflex Mobil Orderläggning

IWA-IMO – Infoflex Mobil Orderläggning
– Vid inmatning av numeriska fält ändras formulärfältet till numeriskt.
– Stöd för exponering av rabatter på artiklarna om order kommer från IMO.

Samtliga ändringar