Versionsbrev INFOFLEX GROSSIST 5.31

Detta är en större uppdatering som innehåller både ny funktionalitet och programrättningar.

Viktigt vid uppgradering

Punkterna nedan måste åtgärdas för att INFOFLEX GROSSIST och eventuella kopplingar ska fortsätta att fungera.

Kontroll av konvertering

Kontroll är nu införd vid inloggning om vissa register måste konverteras. Vilka register som ingår i konverteringen varierar utifrån vilken version du uppgraderar från och till vilken version. Skulle ni behöva konvertera får ni meddelande om detta och behöver bara följa instruktionen på skärmen för att komma vidare.

Nyheter

Butiksförsäljning

Fritextsökning i textrader
Möjlighet att frisöka i textrader (Referens/XRef/T- & X-rad) i fakturor. Funktion för samtliga formulär med fakturastatus.

Lager

Rensa artikelkoder via prisfilsinläsning
I PI4 kan du nu via prisfilsinnehåll rensa fältet artikelkod för koderna E,T,Q och U. Ny parameter i PI11 “Blanka LA11 fält 12 pos 1 vid prisinläsning”.
Utskrift av lönsamhetsanalys direkt till Excel
I LA87 kan du skriva ut lönsamhetsanalys direkt till Excel.
Ta ut egen prislista till SBF-fil
I PI22 kan du nu skriva ut en egen prisfil enligt SBF-standard direkt till Excelformat. Nytt utskriftsval ”K” – Kalkyl. Filen läses till exportmappen för PI.

Redovisning

Utskrift av ekonomiska rapporter direkt till Excel
I KR94, KR99, LR94, LR99, BO7 och BO94 kan du nu skriva ut direkt till Excel. Nytt utskriftsval “K” – Kalkyl. Filerna hamnar i respektive exportmapp.

System

Ange Xref i ämnesraden på PDF-sändning
Om du sätter ja på Extraref i SY497 så kan du få med Xref från formulärhuvud i ämnesraden vid E-post/PDF-sändning. Exempel: orderbekräftelse_800100_ref_1234-5678.

Nya systemparametrar

SY412 (sidan 6) – Antalsgräns för varning vid stort antal utskrifter
Ny obligatorisk systemparameter i SY412 (sidan 6) för att varna vid utskrift som kommer innehålla ett stort antal sidor.
SY441 – Obligatoriskt försäljningsställe på säljare
Ny obligatorisk systemparameter i SY441 för att säkerställa och kontrollera matchning av Användare/Säljarkod/Användarkod/Försäljningställe/Lagerställe.
SY463 – Aktivering av transaktionsposter vid nummerbyte
Ny systemparameter för aktivering av transaktionsposter vid nummerbyte med hänvisning.
SY497 (Kommunikation SMS/Epost) – Extraref
Ny parameter för att välja Xref från formulärhuvud i ämnesraden vid E-post/PDF-sändning. Exempel: orderbekräftelse_800100_ref_1234-5678.

Samtliga ändringar