Versionsbrev INFOFLEX GROSSIST 5.35

Detta är en större uppdatering som innehåller både ny funktionalitet och programrättningar.

Viktigt vid uppgradering

Punkterna nedan måste åtgärdas för att INFOFLEX GROSSIST och eventuella kopplingar ska fortsätta att fungera.

Kontroll av konvertering

Kontroll är nu införd vid inloggning om vissa register måste konverteras. Vilka register som ingår i konverteringen varierar utifrån vilken version du uppgraderar från och till vilken version. Skulle ni behöva konvertera får ni meddelande om detta och behöver bara följa instruktionen på skärmen för att komma vidare.

Nyheter

Nyutvecklad katalogintegration mellan INFOFLEX GROSSIST och BDS/Autobas

Nyutvecklad lösning för integration mot BDS/Autobas webbkatalog. Uppladdning av butikens ca-priser exkl. moms och behållning via batchkörning inom bestämda tidsintervall. Kontakta vår säljavdelning för offert och information kring lösningen.

Skriv ut nettoprislista på kund/kundgrupp direkt till Excel

Vi har i funktion PK818 (Nettoprislista för kund/kundgrupp) infört stöd för direktutskrift till Excel. Det är uppskattat av både kunder och säljare när man uppdaterat kundavtalen. Det finns ett stort urval av selektioner.

Effektivisera er leverantörsreskontra med fakturaskanning

Vi har tillsammans med en extern partner utvecklat en integration med både fakturaskanning och radmatchning av inköps- och omkostnadsfakturor. En investering som snabbt betalar sig i form av bland annat optimerad lagervärdering och effektiv administration. Vi rekommenderar en inledande förstudie som identifierar era behov och arbetsrutiner. Kontakta vår säljavdelning för presentation.

Systemstöd för lager- och huvudboksavstämning

Vi har utvecklat systemstöd för avstämning lager- och huvudbok. Kontakta vår säljavdelning för offert och information kring lösningen.

Samtliga ändringar