INFOFLEX GROSSIST versionsbrev 5.37 samtliga ändringar

Nedan visas en lista över samtliga åtgärdade utvecklingsärenden för den aktuella versionen.

Försäljning

Priskalkyl – PK

IFX-11516 PK197 (In- och utläsningsfunktion via fil till PK17 (Butiksunika priser) – Via PK197 (In- och utläsningsfunktion via fil till PK17 (Butiksunika priser) har du möjlighet att via fil i csv-format exportera innehållet i PK17 (Butiksunika priser). Du kan till exempel revidera innehållet och sedan importera tillbaka. Allt sker inom samma meny PK197. Kontakta din säljare för mer information.

Lager

Inköpsorder – IO

IFX-11630 IO5 (Inleverans av inköpsorder) – Utvecklat stöd för inleverans av inköpsorder med +360 rader (5.37.0).
IFX-11101 IO5 (Inleverans av inköpsorder) – Kompletterad funktionalitet så att om man angett A – Antalsändra och sedan radnummer så kan du nu välja valet F4 – Stryk. Markör går direkt till nästa rad (5.37.0).

Lager – LA

IFX-11413 LA141 (Underhåll av inköpsregister) – Infört funktion för TAB-tangenten – “Senast slagna artnr” analog med andra artikelbilder (5.37.0).
IFX-11414 LA26 (Utleverans) – Justerat att lageruttag sker till korrekt pris (Snittpris/Kostpris) för skrivning i Lager-/Huvudbok enligt parameterval i SY463 (Lager/Artikelregister) (5.37.0).
IFX-10781 LA34* (Framställning av inköpsorder från kundorder) – I LA34* (Framställning av beställningsförslag) kan du nu kan selektera på kombinationen kundnummer och ordernummer.
IFX-11537 LA51 (Utskrift av plocklista) – I LA51 (Utskrift av plocklista) har vi infört stöd för kodning av kundorder så att du kan skriva ut alla orderrader för dessa utan hänsyn till angivet leveransdatum.
IFX-11677 LA71 (Alla lager) – Kompletterat utskrift till kalkyl (Excel) med leverantörsnamn (5.37.1).

Redovisning

Kundreskontra – KR

IFX-11514 KR325 (Matchning externa kundinbetalningar)/KR326 (Inläsning av externa matchade kundbetalningar) – Vi har infört stöd för batchkörning av KR325 (Matchning externa kundinbetalningar) och KR326 (Inläsning av externa matchade kundbetalningar).
IFX-11710 KR99 (Utskrift av kundreskontralista) – Justerat utskrift vid val av söktyp A – ALLA samt Nej (5.37.1).

Leverantörsreskontra – LR

IFX-11524 LR11 (Underhåll av leverantör) – Utvecklat loggning för fältändringar i register motsvarande KR11 (Underhåll av kunder). Loggningen kan läsas via SY951 (Frågor på programkörning) (5.37.0).

Övrigt

U/SQL (ODBC-koppling INFOFLEX GROSSIST) – UE

IFX-11624 U/SQL (ODBC-koppling INFOFLEX GROSSIST) – Infört ny tabell för periodiseringar som läser mot register BOKPET (5.37.0).
IFX-11413 U/SQL (ODBC-koppling INFOFLEX GROSSIST) – Justerat att tabellen INVENTERINGSDIF pekar på korrekt register (5.37.0).

Utskriftshantering

IFX-10637 SY951 (Frågor på programkörning) – Utökad information för körning av samlingsfakturering. Utfallet visar nu omfattningen av körningen “Faktura NNNNNN – NNNNNN” (5.37.0).
IFX-11594 Infört stöd för ny skrivarhårdvara för etikettskrivare med skrivarspråk ZPL (5.37.0).