INFOFLEX GROSSIST versionsbrev 5.38 samtliga ändringar

Nedan visas en lista över samtliga åtgärdade utvecklingsärenden för den aktuella versionen.

Butiksförsäljning

Kassaterminal – KT

IFX-11662 Fritextsökning på artikelregister i menyer för artikelregistrering eller sökning. Ex. LA11 (Underhåll av artiklar), LA91 (Viss artikel på skärm), KT1/2 (Kassaterminal), IO1/2 (Registrering av inköpsorder) m.fl. Fritextsökningen aktiveras via systemparameter i SY463, Sid 5 och sökning sker via F5 – Sök och val “Fritext”. Sökning kan ske med 3 olika samtidiga begrepp och är okänsligt för versaler/gemener (5.38.0).
IFX-11787 KT1/KT2 (Kassatransaktioner) – Justering av funktionalitet vid kontantförsäljning som sker efter kreditering av tidigare kontantkvitto. Krediteringen skapade hängning i kassaterminalen. Endast vid användning av automatisk växling mellan KT1 och KT2 (5.38.0).
IFX-11661 KT1 (Kassatransaktioner) – Registrering av förskott/handpenning via F7. Justerat så att KR33 (Registrering av förskott och a konto) som anropas exponeras korrekt för angivande av önskat konto så att verifikationen blir fullständig konteringsmässigt. (5.38.0).
IFX-10901 KT1 (Kassatransaktioner) – IK (Integration kortbetalning) – För att effektivisera och ytterligare säkerställa kassahantering och redovisning har vi infört stöd för samordnad redovisning av kortköp på stort kvitto. Vi har även kompletterat butikens ex av returkvitto vid återköp med varuspecifikation vilket starkt efterfrågats. Funktionerna kräver i vissa fall förändrade systemparametrar. Kontakta support@infoflex.se om ni har några frågor kring detta (5.38.0).
IFX-11482 KT1 (Kassatransaktioner) – Justerat funktionalitet för möjlighet att häva/passera kreditspärr om kunden gått över kreditgränsen (5.38.0).

Försäljning

Fakturering – FA

IFX-11102 FA* (Fakturering) EDI/Svefaktura. Kompletteringar av fält för kontaktuppgifter enligt MR21/KR11 i XML-faktura (5.38.0).

Priskalkyl – PK

IFX-11787 PK197 (In- och utläsningsfunktion via fil till PK17) (Butiksunika priser) Komplettering av importfunktion där radering av post har valts (val J i inläsningsfil). Eliminerat kontroll och varning för att posten saknas när artikel redan är raderad i artikelregister (5.38.0).

Lager

Inköpsorder – IO

IFX-11662 Fritextsökning på artikelregister i menyer för artikelregistrering eller sökning. Ex. LA11 (Underhåll av artiklar), LA91 (Viss artikel på skärm), KT1/2 (Kassaterminal), IO1/2 (Registrering av inköpsorder) m.fl. Fritextsökningen aktiveras via systemparameter i SY463, Sid 5 och sökning sker via F5 – Sök och val “Fritext”. Sökning kan ske med 3 olika samtidiga begrepp och är okänsligt för versaler/gemener (5.38.0).
IFX-11665 IO5 (Inleverans av inköpsorder) – Vi har ändrat läget för utskriftsfrågan avseende val av utskrift av etiketter i samband med inleverans. Frågan kommer nu EFTER att inleveransen är genomförd i stället för att man tidigare angav valet innan man påbörjade inleveransen. Vi ser det som naturligare att man gör detta val efter att kvitteringen av inköpsordern är gjord. Etiketterna skrivs sedan ut som tidigare via meny LA96 (Utskrift av artikeletiketter) och valet E – Etikettregister (5.38.0).

Lager – LA

IFX-11913 LA51 (Utskrift av plocklistor) – Komplettering av befintlig funktion för kodning av kundorder för att kunna trumfa normalflöde vid utskrift av plocklistor. Koden är valfri (5.38.0).
IFX-11662 Fritextsökning på artikelregister i menyer för artikelregistrering eller sökning. Ex. LA11 (Underhåll av artiklar), LA91 (Viss artikel på skärm), KT1/2 (Kassaterminal), IO1/2 (Registrering av inköpsorder) m.fl. Fritextsökningen aktiveras via systemparameter i SY463, Sid 5 och sökning sker via F5 – Sök och val “Fritext”. Sökning kan ske med 3 olika samtidiga begrepp och är okänsligt för versaler/gemener (5.38.0).

Prisinläsning – PI

IFX-11545 PI22 (Utläsning av priser från INFOFLEX) – Komplettering i fil för SBF.asc-format av fält för Alternativnamn+ kod T för tilläggsartikel (5.38.0).

Redovisning

Bokföring – BO

IFX-11553 BO4 (Bokföring av verifikationer) – Kompletterande funktionalitet för kopiering av befintlig verifikation via nytt val L – Läs in/Kopiera. Med TAB från kommandorad når du utökad information. (5.38.0)
IFX-10012 BO91 (Fråga på visst konto) / BO982 (Frågor/utskrift tillfälliga periodiseringar) – Utveckling av funktion för visning/summering av periodiseringar (5.38.0).

Datasäkerhet – DS

IFX-11559 Modul DS – Datasäkerhet med systemstöd för GDPR – Dataskyddsförordning enligt EU-direktiv. Se Frågor och svar eller allmän information och separat tillsänd handledning och manual i samband med uppgradering till 5.38 (5.38.0).
IFX-11748 GDPR – DS (Datasäkerhet) – Nya menypunkter och modulaktivering i SY411 (5.38.0).
IFX-11752 GDPR – DS17 (Registerunderhåll – automatisk rensning) – Programmet tar bort alla fakturor äldre än 7 år, räknat från dagens datum. Även tillhörande reskontraposter tas bort. Fakturorna ska vara slutbetalda och betalningsdatum ska vara äldre än 2 år. Programmet tar också bort offerter med offertdatum äldre än 3 månader där leveransdatum är blankt, respektive offerter där offertdatum är äldre än 3 månader samt leveransdatum är äldre än dagens datum (5.38.0).
IFX-11754 GDPR – DS2 (Informationssökning) – Sökning persondata. Programmet söker efter angivna sökbegrepp i inblandade register. Sökresultatet kan visas eller skrivas ut i program DS3 eller användas för att ta bort personuppgifter i program DS4. En ny sökning tar bort resultat från föregående sökning (5.38.0).
IFX-11755 GDPR – DS3 (Visa sökresultat) – Resultat av sökning persondata från program DS2. En ny sökning kommer att ta bort resultat från föregående sökning. Sökresultatet kan användas för att ta bort personuppgifter i program DS4 (Ta bort persondata) (5.38.0).
IFX-11756 GDPR – DS4 (Ta bort persondata) Borttagning av persondata utifrån sökresultat från program DS2. Detta program tar bort delar av eller hela registerposter. Observera att resultatet av denna borttagning inte kan återställa med annat än återläsning av fullständig backup. För att utesluta eventuella felaktiga träffar i sökresultatet kan dessa redigeras bort manuellt före start av borttagning. Borttaget material skrivs ut på lista. (5.38.0).
IFX-11757 GDPR – DS5 (Visa sökhistorik) Programmet visar anonymiserad historik över gjorda sökningar (5.38.0).

Kundreskontra – KR

IFX-11731 KR11 (Underhåll av kunder), KR92 (Kundupplysningar på skärm), KR93 (Kundupplysningar på skärm med statistik) – Utvecklat stöd för “storbild” även för meny KR92 och kompletterat storbildsmenyerna med fältet Fakturaadress (5.38.0).
IFX-11753 KR17 (Periodslutsrutin) – GDPR-anpassning – Rensning av fakturor och offerter. Kompletterad funktionalitet med stöd för GDPR (Dataskyddsförordning enligt EU-direktiv) (5.38.0).
IFX-11685 KR46 (Automatisk spärrning av kunder) – Justerat funktion för hantering när spärrad kundoffert ändras till order. Nu får du korrekt indikation på att kund är spärrad (5.38.0).

Leverantörsreskontra – LR

IFX-11575 LR197 (Inläsning leverantörer från textfil) – Justering av importerat filformat vid inläsning av leverantörsuppgifter till LR11 (Underhåll av leverantör) (5.38.0)
.

Övrigt

Systemparametrar – SY

IFX-11933 SY442 (Offert), SY481 (Fordonsförsäljning), SY77 (Rensning av programkörningslogg) – Justering av bild och textmaterial för korrekt visning (5.38.0).

U/SQL (ODBC-koppling INFOFLEX GROSSIST) – UE

IFX-11923 U/SQL (ODBC-koppling INFOFLEX GROSSIST) – Komplettering av nytillkomna fält avseende fakturaadress, prioritet plocklista och momskoder (5.38.0).