INFOFLEX GROSSIST versionsbrev 5.43 samtliga ändringar

Nedan visas en lista över samtliga åtgärdade utvecklingsärenden för den aktuella versionen.

Butiksförsäljning

Kassaterminal – KT

IFX-12672 KT1/KT2 (Kassaterminal/Kassaterminal med bruttopriser) Vid försäljning av artikel PKORT (Presentkort) är det i presentkortsdialogen infört obligatoriska fält för belopp och presentkortsnummer. (5.43.0)
IFX-13029 KT1 (Kassaterminal) Vidareutveckling av funktionalitet för val F6 (Visa mina order) vid läge Säljarkod. Koder visas nu på radnivå för olika ordertyper inkl följesedel. (5.43.0)
IFX-12986 KT1 (Kassaterminal) / KO1 (Registrering av kundorder) Infört logik för att tillkommande artiklar skall få samma lagerplats och leveransdatum som förgående artikel under vissa förutsättningar. Logiken underlättar att hålla ihop rader där tillkommande artikel saknar lagerplats. Kontakta supporten för utöka information. (5.43.0)

Försäljning

Fakturering – FA

IFX-12985 FA57 (Ändra faktura referens och extra referens) Ny menypunkt för möjlighet att på producerad faktura ändra Referens eller Extrareferens. Detta är godkänt enligt bokföringslagen då en angiven referens kan vara felaktig eller saknas vilket i sin tur stoppar i viss elektronisk distribution eller vid attest. (5.43.0)

Marknadsregister – MR

IFX-13027 MR11 (Underhåll av kunder i marknadsregister) Infört urval och visning för fält Distrikt. (5.43.0)

Lager

Lager – LA

IFX-12720 LA341 (Framställning av normalt beställningsförslag) Förtydligande av funktion för fält “Med nyupplagda artiklar” J/N/A enligt: Vid J medtages nya artiklar även om de saknar rörelser. Vid A medtages nya artiklar bara enligt övriga selektioner. Vid N medtages inte nya artiklar alls. (5.43.0)
IFX-13213 LA1982 (Inläsning av artikeluppgifter från textfil) Komplettering till posttyp 1 med möjlighet för inläsning till fält 5 (Utskriftskod). OBS att oavsett tecken i fil så sätts *-tecken i fältet vid inläsning via fil och posttyperna 1, 2 eller 6. (5.43.0)
IFX-12540 LA271 (Expediering av artiklar och order) Infört möjlighet att sortera i lagerplatsordning i samband med kvittering av Plocklista i meny LA271. (5.43.0)

Prisinläsning – PI

IFX-13154 PI (Prisinläsning) Komplettering av hantering av information från LA121 (Artikelförval) avseende prisdivisor och prisinläsning. Förvald prisdivisor läggs nu upp korrekt enligt förvalet i LA121. (5.43.0)

Redovisning

Kundreskontra – KR

IFX-12987 KR11 (Underhåll kunder) Justering av funktionalitet för kreditgränskontroll. Hänsyn tas nu konsekvent inkl moms oavsett order eller följesedel. (5.43.0)
IFX-13024 KR1962/KR1963 (Inläsning av nya och ändrade kunder via textfil) Komplettering för inläsning av fälten KÄLLA samt XREF. (5.43.0)
IFX-12837 KR11 (Underhåll av kunder) Infört utökad kontroll/funktionalitet vid Offert, Order, Följesedel & Fakturering för obligatoriska referensuppgifter när kunden ex. är registrerad för Svefaktura. Fältet Rekvisition i KR11 utökad med val R = Obligatorisk referens och B = Obligatoriskt referens och extrareferens. TAB i fältet visar alternativen. (5.43.0)
IFX-12922 KR93 (Kundupplysningar på skärm, med statistik) Vid val F6 (Transaktioner) eller F7 (Obetalda) så visas utfallet i fallande ordning med senaste överst. (5.43.0)
IFX-12792 KR11 (Underhåll kunder) & KR1964 (Rensning kunder som ej handlat sedan visst datum) Kompletterande urval och fält för rensning av kunder. Nytt registerfält “UPPL_DAT” där datum för nyupplägg av kund i KR11 registreras automatiskt. Nytt urval i KR1964 “Datum ny kund” för möjlighet att undvika borttag av nyregistrerade kunder vid rutinkörningen. Nytt fält i U/SQL-tabell KUNDER, ny kolumn UPPL_DATUM. (5.43.0)
IFX-12984 KR (Kundregister) LR (Leverantörsregister) MR11 (Marknadsregister) PI43 (Prisinläsning, passivt register) Infört stöd för fritextsökning med kombination av tre olika begrepp och oberoende av versaler/gemena. Avser Levnr/nr, Kundnamn/nr och Art.benämning/nr. (5.43.0)
IFX-12899 KR326 (Inläsning av externa matchade kundbetalningar) BATCH. Justering för hantering av transaktionsdatum i förhållande till systemdatum vid inläsning av kundinbetalningar från DIBS, Resurs & Klarna (5.43.0)

Leverantörsreskontra – LR

IFX-13015 LR22 (Ändring av leverantörsfakturor) Utvecklad funktionalitet vid avstämning av preliminärbokad leverantörsfaktura så att man via F7 får upp inleveransen på radnivå motsvarande LR21 (Manuell registrering av leverantörsfakturor) (5.43.0)
IFX-13001 LR194 (Byte av leverantörsnummer) Komplettering av värden som tas med i samband med leverantörsnummerbyte där både MR21 (Kontaktpersoner) och PI12 (Översättnings rabattkoder) nu ligger med. (5.43.0)
IFX-12659 LR83 (Leverantörsblad med statistik) & LR84 (Ranglista leverantörer) Komplettering med selektering på leverantörsklass på skärm och vid utskrift av KLASS i rapporterna. (5.43.0
IFX-12968 LR11 (Underhåll av leverantörer) Infört stöd för obligatoriskt org.nr som även är direkt sökbart via val F5 mot Eniro för verifiering/kontroll. (5.43.0)

Övrigt

Systemparametrar – SY

IFX-12923 SY71 (Radering/nybildning av register) [RÄTTNING] Generella felmeddelanden om saknade filer skapade felaktigt referens till SY71. Ex vid inläsning till SY31. (5.43.0)
IFX-12945 SY494/497 (Sändning e-postformulär) [RÄTTNING] Korrigerat så att stöd finns för e-postadresser med “&”-tecken i adressen vilket tidigare störde sändningsprocessen. (5.43.0)
IFX-12745 SY81 (Utskriftshantering) Infört möjlighet att sätta upp en skrivare för enbart e-post/pdf-sändning där man även kan ange en önskad e-postsändlista. (5.43.0)
IFX-12963 SY71/SY72 (Rekonstruktion av register) Lagt till ORDIOS i SY72 och ORDIWH, ORDIWR i SY71 och SY72. (5.43.0)
IFX-12916 SY (System) Konvertering vid versionsuppgradering. Justering av funktionalitet avseende register LAGPAS (Passivt register prisinläsning) i samband med konvertering. Infört stöd för obegränsat antal företag. (5.43.0)

IFXKORT – Integrerad kortbetalning

IFX-12820 IFX-Kort 3.0 (Integration kortbetalning) KT1 (Kassaterminal) BO167 (Betalningssätt) Infört funktionalitet för att av olika korttyper automatiskt känns av med stöd för styrning separata konton och statistik.Förteckning över aktuella koder https://www.eftlab.com/knowledge-base/211-emv-aid-rid-pix/ som sedan kan kopplas individuellt i ny meny BO169 (Underhåll av koppling kontokort-kontering) Fält som ska fyllas i: ID (från förteckning ovan), Info, Konto och önskad Journaltext. (5.43.0)

Integration

IFX-12094 Integration Plockautomat/Paternosterverk: Utvecklat stöd för kommunikation mellan IFX/IWA och plockautomat avseende plocklistor/kvitterade rader. (5.43.0)
IFX-12759 WebCRM (Integration webbaserat CRM) Integration mot extern produkt för kundvård/Customer Relationship Management och support. Ver 1.0 (5.43.0)