Versionsbrev INFOFLEX GROSSIST 5.44

Den här uppdateringen innehåller både ny funktionalitet och programrättningar.

Viktigt vid uppgradering

Punkterna nedan måste åtgärdas för att INFOFLEX och eventuella kopplingar ska fortsätta att fungera.

Kontroll av konvertering

Kontroll är nu införd vid inloggning om vissa register måste konverteras. Vilka register som ingår i konverteringen varierar utifrån vilken version du uppgraderar från och till vilken version. Skulle ni behöva konvertera får ni meddelande om detta och behöver bara följa instruktionen på skärmen för att komma vidare.

Nyheter

Nu kan du “backa” och ta bort utskriven inventeringslista på visst löpnummer. Starkt efterfrågat om man råkat gör ett felaktigt urval.

Ny funktion KR136 med separat register för faktureringskoder. Underlättar underhåll och bevakning.

Vi har tidigare haft stöd för SEPA-betalning enligt EU-std för Nordea och Handelsbanken. I denna version finns även stöd för motsvarande hos Swedbank.

Jobba effektivare – skapa din egna direktval för F-tangenter. Se instruktion i versionsbreven.

Samtliga ändringar