Versionsbrev INFOFLEX GROSSIST 5.46

Den här uppdateringen innehåller både ny funktionalitet och programrättningar.

Viktigt vid uppgradering

Punkterna nedan måste åtgärdas för att INFOFLEX och eventuella kopplingar ska fortsätta att fungera.

Kontroll av konvertering

Kontroll är nu införd vid inloggning om vissa register måste konverteras. Vilka register som ingår i konverteringen varierar utifrån vilken version du uppgraderar från och till vilken version. Skulle ni behöva konvertera får ni meddelande om detta och behöver bara följa instruktionen på skärmen för att komma vidare. I samband med versionsuppgradering ska samtliga Infoflex-motorer stoppas och när uppgraderingen är slutförd startas dessa upp igen. Kontakta support@infoflex.se vid ev frågor.

Nyheter

5.46.0 är en mindre version avseende antalet ärenden men stor i omfattningen utvecklingsmässigt.
Här kommer några nyheter:

Infört stöd för starkt efterfrågat sorteringsval från fallande till stigande och även omvänt val i funktion LR94 (Frågor/utskrift transaktionsupplysningar).

Utskrift av artikeletikett från kundorder med kunds artikelnummer hämtat från PK11. Nytt fältval 78 i SY4132/SY4133 (Underhåll av etiketter) där man kan komplettera befintlig etikettmall eller skapa ny. Utskriften sker i LA96 (Utskrift av artikeletiketter) med val O (Order/Offert) och angivet KO/OF-nr.

Mycket omfattande helintegrerad lösning för avfallsrapportering till Naturvårdsverket av farligt avfall.
Intresserad av detaljerad information?
Kontakta våra säljare.

Samtliga ändringar