Årsslutsbackup till Infoflex Fjärrbackup

Det här är en beskrivning över hur du skickar en årsslutsbackup till Infoflex Fjärrbackup.

Förhandskrav

För att kunna skicka en årsslutsbackup till Infoflex Fjärrbackup måste du ha erhållit ett separat användarnamn och lösenord för att komma vidare. Har du inte dessa uppgifter kommer du inte att kunna ta någon backup enligt den här beskrivningen. För att få kontouppgifter, var vänlig kontakta supporten. Har du kontouppgifter från tidigare så är det samma uppgifter som ska användas varje gång du tar en backup enligt den här instruktionen.

1. Börja backupen

Från STARTA-menyn trycker du

O – Systemunderhåll

B – Backup-rutin

C – Fjärrbackup

2. Ange användarnamn och lösenord

Ange användarnamn och lösenord. På skärmen:

Ange användarnamn för inloggning fjärrbackup:
Ange lösenord (visas ej på skärm):

3. Välj typ av företag du vill ta backup på

Ange vilket företag du vill ta backup på. På skärmen:

1 = arbetsföretag
2 = bokslutsföretag
3 = testföretag
5 = periodbokslutsföretag
0 = avsluta
Val:

4. Backupen har startat

När du valt företag och backupen gått igång ser du följande på skärmen:

Kopiering påbörjad…
Skapar backup…