Kassaregisterlagen

Nedan hittar ni praktisk information om kassaregisterlagen och våra produkter.

Generell information om nya kassalagen »

Information om anmälan till Skatteverket »

Steg för att uppfylla lagkraven

Våra affärssystem är tillverkardeklarerade och godkända. Ett antal pilotkunder är redan igång och kör och kommande leveranser planeras. En programuppdatering krävs, men ingen extra programvara behöver installeras. Den nya programversionen ingår i underhållsavtal. Kontrollenhet köps från Infoflex Data.

1. Beställning

Beställning av kontrollenhet gör du genom att mejla in ett ärende till vår support.

Till supportsidan »

2. Förskottsbetalning

Infoflex Data fakturerar ett förskottsbelopp per kontrollenhet.

3. Intyg

Efter beställning av godkänt program och erlagd förskottsbetalning för kontrollenhet utfärdar Infoflex Data ett intytg som ska kunna visas upp på begäran från 1 jan 2010. Detta behöver ej anmälas till Skatteverket.

4. Installation

Installation av programuppdatering till godkänd version och certifierad kontrollenhet senast 30 juni 2010. Infoflex Data tar kontakt med samtliga kunder som beställt.

5. Anmälan

Efter installation ska anmälan till Skatteverket inom 7 dagar. Detta görs av kunden på Skatteverkets hemsida. Kräver e-legitimation. Infoflex Data tillhandahåller en instruktion. Du kan förbereda dig genom att skaffa en e-legitimation, det gör du normalt hos din bank. Se beskrivning på www.e-legitimation.se.

Programspecifik information

INFOFLEX FORDON

Version 4.6.5 eller senare krävs.

Kräver Windows XP, Windows Vista, Windows 7 eller Windows Server 2003.

INFOFLEX BUTIK

Version 4.6.5 eller senare krävs.

Kräver Windows XP, Windows Vista, Windows 7 eller Windows Server 2003.

INFOFLEX GROSSIST

Version 5.9.0 eller senare krävs.

Kräver server med RedHat Linux eller AIX.