Robin Lögdahl

Systemutvecklare, Örebro

Vad arbetar du med hos Infoflex och vad är viktigast för att lyckas då?

Jag arbetar som systemutvecklare av INFOFLEX Fordon.

Att kunna lösa problem kreativt med de förutsättningar som finns i det en håller på med och att hålla sig till clean code.

Du är ju ny på Infoflex, vad har du arbetat med tidigare?

Under tiden jag studerade så arbetade jag som teknisk support på Örebro Universitet samt på BRL i Örebro. Innan det arbetade jag inom Kriminalvården.

Vad trivs du bäst med på jobbet?

Att lösa utmanande problem som får en att tänka till ordentligt samt att träffa kollegor!

”Att kunna lösa problem kreativt med de förutsättningar som finns i det en håller på med och att hålla sig till clean code.”