MC-Hörnan i Södertälje

MC-Hörnan i Södertälje är Honda Premium Dealer och företaget använder INFOFLEX FORDON sedan 2013. Se filmen där ägaren Tobias Edvinson berättar om hur de har nytta av programmet i sin verksamhet.