Träffa vår VD

Stefan Larsson

VD, Luleå

Berätta vad gör du på Infoflex?

– Jag är VD på företaget. Förutom själva VD-jobbet är jag ansvarig för vår säljgrupp med sex kompetenta kollegor. I min roll jobbar jag både långsiktigt och strategiskt men alltid med en hög närvaro i vår dagliga verksamhet.

Vilka är de största utmaningarna med att vara VD?

– Vi måste i alla led av vår verksamhet alltid lyssna på våra kunder och utgå från deras behov kring våra produkter och tjänster. Detta skall sedan förankras inom företaget och säkerställas att vi jobbar på just det sättet. Infoflex Data finns på fem orter runtom i landet, varför en annan utmaning för mig är att leda företaget på distans. Något som fungerar bra då vi delat upp organisationen i mindre arbetsgrupper.

Vad trivs du bäst med på jobbet?

– Utan tvekan att dagligen arbeta med marknadens bästa kunder och medarbetare! Jag trivs med de varierande uppgifterna och utmaningarna. Ena dagen kan jag vara på kundbesök hos ett relativt litet företag och nästa dag sitter jag i ett stormöte med en kedja eller samarbetspartner. Det som driver mig är att vi ständigt kan förbättras och när vi får positiv återkoppling från våra kunder känns det alltid som en bekräftelse på att vi tillsammans är på rätt väg.

stelar

“Jag arbetar med marknadens bästa kunder och medarbetare!”