Bilverkstad

Godkänd Bilverkstad

Sedan 1995 har Kontrollerad Bilverkstad funnits som branschstandard för att höja kvalitén på verkstäder runt om i landet och stärka tryggheten för konsumenten. Bransch­­överenskommelsen Godkänd Bilverkstad har tagits fram som ett komplement till Kontrollerad Bilverkstad för att undvika ett myndighetsingripande. Överenskommelsen är ett hjälpmedel för att utföra fackmässiga servicearbeten och reparationer på person- och transportbilar inom vissa ramar.

Varför har Godkänd Bilverkstad tagits fram?

När TV-programmet Kalla Fakta granskade bilverkstäder i oktober 2014 avslöjades fusk, felaktiga arbeten och en kundservice som var under all kritik. Efter inslaget framförde också konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund stark kritik mot branschen och det framkom att det inte var första gången media- och konsumentkritik riktats mot motorbranschen. Hotet från Bolund om myndighetsingripande och ny lagstiftning om inga åtgärder vidtogs resulterade i den nya branschstandarden.

Vad innebär Godkänd Bilverkstad?

Standarden är framtagen som stöd med riktlinjer för att driva bilverkstäder och säkerställa att arbetet utförs fackmässigt. Lagar, regler och rekommendationer klargörs och krav på kompetens och teknik ställs. Utgångspunkten bygger på lagstiftningen och att verkstaden följer denna, och fungerar som ett verktyg som förenklar och tydliggör. Framförallt hjälper detta konsumenten att känna trygghet och förtroende för  en verkstad som har intyget Godkänd Bilverkstad.

Vilka omfattas av detta?

Godkänd Bilverkstad säkerställer kvalitét och fackmässigt utförande för arbeten med person- och transportbilar upp till 3,5 ton, samt personbilar klass II (husbilar) upp till 5 ton.

Hur kontrolleras verkstäderna?

Verkstäderna kontrollerar själva sitt arbete i kombination med externa årskontroller. Det ställs även krav på att minst två oanmälda stickprovskontroller per år genomföras av en oberoende tredje part, till exempel kontrollorganisationen KBV (Kontrollerad Bilverkstad). Tredje parten har som ansvar att rapportera avvikelser och handlingsplan till MRF (Motorbranschens Riksförbund) och SFVF (Sveriges Fordonsverkstäders Förening).

Vad omfattar intyget?

För att bli en Godkänd Bilverkstad ska företaget uppfylla krav på åtta huvudområden; kvalitetsledningssystem, organisation, avtal, lagar och föreskrifter, ekonomi, teknik, struktur och rutiner, samt kontroll av verkstadens aktiviteter. Dessa krav är specificerade i dokumentet Godkänd Bilverkstad från MRF och SFVF med beskrivning, kravpunkter, uppföljning och klargörande.

Vem är en Godkänd Bilverkstad?

Om en bilverkstad uppfyller de krav som ställs blir de tilldelade ett särskilt intyg som är framtaget av branschen. Intyget fylls i av tredje parten och omfattar vilken verkstad det gäller, giltighetstiden för intyget, samt vem som utfärdat intyget. Det är giltigt i upp till ett år, då en ny kontroll genomförs för att verkstaden ska kunna få förlängning.

– Cirka 1 500 av landets 4 000 bilverkstäder uppfyller redan väsentliga delar av kvalitetsstandarden, säger SFVF:s vd Bo Ericsson som ser Godkänd Bilverkstad som den hittills största händelsen i sektorn för bilverkstäder.

Verkar det intressant?

Ring 08-792 64 60 så berättar jag mer om våra produkter.

Är du redan kund?

För supportfrågor,
klicka här.


Är du intresserad av fler av våra affärssystem och funktioner? Klicka här.