Affärssystem till företag inom husvagn/husbil

INFOFLEX FORDON tillsammans med INFOFLEX TIDPLAN är ett kraftfullt stöd till företag som jobbar med husvagn eller husbilar.

Programmen hanterar hela kedjan från orderhantering till lager och beläggning på verkstaden. För företag med däckförvaring får verkstaden ett effektivt arbetssätt med INFOFLEX DÄCKFÖRVARING.

Våra lösningar levereras alltid med utbildning och självklart finns vår kunniga support som stöd när det behövs.

Våra lösningar

Verkstad, Fordonsförsäljning, Butik
Fordonsförsäljning

I INFOFLEX FORDONSFÖRSÄLJNING sköter säljarna smidigt hela fordonsförsäljningen med offertarbete, inbyten och priskalkylering.
Läs mer >

Verkstad

Verkstaden drar full nytta av alla funktioner i INFOFLEX FORDON och resurserna planeras i INFOFLEX TIDPLAN.

Butik

Butiksförsäljningen sköts effektivt i INFOFLEX FORDON med stöd för kassaregisterlagen.
Läs mer >

Fortnox

Vi har samarbete med Fortnox så att du kan koppla INFOFLEX FORDON till Fortnox applikation. Läs mer

Våra affärssystem och GDPR

GDPR är vägledande för utveckling av våra affärssystem och våra tolkningar av instruktioner från Datainspektionen ligger till grund för de lösningar vi levererar. Vi strävar efter att levererade lösningar efterlever definitionerna Inbyggd integritet, ”Privacy by design” – Inbyggda mekanismer samt Dataskydd som standard, ”Privacy by Default”.

Affärssystem och funktioner kopplade till husvagn/husbil
Verkar det intressant?

Ring 08-792 64 60 så berättar jag mer om våra produkter.

Är du redan kund?

För supportfrågor,
klicka här.


Är du intresserad av fler av våra affärssystem och funktioner? Klicka här.