Affärssystem till företag inom tunga fordon

INFOFLEX FORDON tillsammans med INFOFLEX TIDPLAN är ett kraftfullt stöd till företag inom tunga fordon. Programmen hanterar hela kedjan från orderhantering till lager och beläggning på verkstaden.

Inom detta segment är INFOFLEX ORDERPÅFYLLNAD en uppskattad lösning för att få kontroll på och debitera rätt förbrukningsmateriel.

Fordon läggs snabbt upp med ägare från Transportstyrelsen och en effektiv mekanikerhantering ger bra stöd för planering och uppföljning. Bokföringsunderlag kan smidigt läsas över med SIE-filer till valfritt bokföringsprogram. För kunder som jobbar med Hogia Transport finns en koppling till deras program.

Våra lösningar levereras alltid med utbildning och självklart finns vår kunniga support som stöd när det behövs.

Kontakta oss idag för en genomgång av era behov.

Våra affärssystem och GDPR

GDPR är vägledande för utveckling av våra affärssystem och våra tolkningar av instruktioner från Datainspektionen ligger till grund för de lösningar vi levererar. Vi strävar efter att levererade lösningar efterlever definitionerna Inbyggd integritet, ”Privacy by design” – Inbyggda mekanismer samt Dataskydd som standard, ”Privacy by Default”.
Affärssystem och funktioner kopplade till tunga fordon
Verkar det intressant?

Ring 08-792 64 60 så berättar jag mer om våra produkter.

Är du redan kund?

För supportfrågor,
klicka här.


Är du intresserad av fler av våra affärssystem och funktioner? Klicka här.