Bilverkstad

Bli en Godkänd Bilverkstad med hjälp av affärssystemet INFOFLEX FORDON

Godkänd Bilverkstad är en standard framtagen som stöd med riktlinjer för att driva bilverkstäder och säkerställa att arbetet utförs fackmannamässigt. Riktlinjerna klargör lagar, regler och rekommendationer klargörs och förklarar krav på kompetens och teknik. Utgångspunkten bygger på lagstiftningen och att verkstaden följer denna. Riktlinjerna är ett verktyg som förenklar och tydliggör. Framförallt hjälper detta konsumenten att känna trygghet och förtroende för en verkstad som har intyget Godkänd Bilverkstad.

Kvalitetsstandarden bygger på regelbundna kvalitetskontroller som kommer att ske både internt och externt av välkända tredjepartskontrollanter. Kvalitetsstandarden innebär att verkstadens arbete kontrolleras såväl tekniskt som administrativt.

Om du som verkstad funderar på att bli en Godkänd Bilverkstad, då rekommenderar vi att du går in på Godkänd Bilverkstads hemsida www.godkandbilverkstad.se där du kan läsa mer om konceptet.

Så här rekommenderar vi på Infoflex Data våra kunder att arbeta när de ska bli en Godkänd Bilverkstad.

Genom att använda INFOFLEX FORDON kan du leva upp till kraven på DMS-system för en Godkänd Bilverkstad, till huvudprogrammet INFOFLEX FORDON behöver du du två kompletterande moduler INFOFLEX TIDPLAN och INFOFLEX PERSONALLIGGARE.

För att enklast förklara hur vi stödjer Godkänd Bilverkstad kan vi beskriva en arbetsdag på en verkstad:

  • Dagen börjar med att personalen anländer till verkstaden och stämplar in i INFOFLEX PERSONALLIGGARE.
  • Ni startar upp INFOFLEX TIDPLAN som är er digitala planeringskalender, här kan ni planera ut arbeten och göra manuella noteringar i kalender.
  • Nu kommer den första kunden för dagen för att lämna sin bil på service. I samband med inlämningen av fordonet så använder ni nyckelhanteringen (en funktion som via sms skickar nyckelkvittens till kund och som ger er en överblick över alla in- och utlämnade fordon), ni skriver ut en arbetsorder som verkstaden tillsammans med kunden kan kontrollera och sedan får kunden signera arbetsordern.
  • När ni utför servicen på bilen går ni igenom serviceschemat, ni upptäcker att kunden kommer behöva byta bromsar, ni räknar på tilläggsarbetet och noterar på ordern, nu får ni fram ett nytt pris. Ni kontaktar kunden för att sälja in tilläggsarbetet, när ni fått ett ok av kunden på att utföra tilläggsarbetet skriver verkstaden ut en ny arbetsorder, om beställaren ej är på plats signeras arbetsordern av verkstadspersonal “enligt ök med beställare/kund”.
  • När bilen är färdig kan ni antingen kontakta kunden via sms eller mejla kunden direkt från programmet.
  • När kunden kommer till verkstaden skriver ni ut en faktura eller tar kontant betalt. Ni hanterar utlämningen av fordonet genom funktionen nyckelhantering.
  • Innan ni går hem för dagen så stämplar ni ut ur INFOFLEX PERSONALLIGGARE.

I det här flödet har vi i det stora hela täckt in kraven som godkänd bilverkstad ställer på ett DMS-system.

Verkar det intressant?

Ring 08-792 64 60 så berättar jag mer om våra produkter.

Är du redan kund?

För supportfrågor,
klicka här.


Är du intresserad av fler av våra affärssystem och funktioner? Klicka här.