Information om personalliggare för fordonsverkstäder

Den 1 juli 2018 trädde lagändringen om personalliggare i kraft, vilket innebär att även verksamheter där det bedrivs service/reparationer på motordrivna fordon omfattas av lagen. Alla personer som är verksamma ska registreras i personalliggaren, det gäller även näringsidkaren själv och dennes anhöriga som make/maka och barn om de deltar i verksamheten.

Varför ska det finnas en Personalliggare?

Förslaget kommer från Skatteverket som misstänker en hel del svartarbete i branschen. Syftet med personalliggaren är att motverka osund konkurrens och svartarbete, samtidigt som den gynnar de verkstäder som sköter sig. Resultatet har varit tydligt i andra branscher där personalliggare införts, bland annat restaurangbranschen, och hoppet är att det ska gå lika bra för verkstäderna.

När träder lagen i kraft?

Lagen började gälla från och med 1 juli 2018. Lagen säger att personalliggaren ska antingen vara bokförd på papper eller elektroniskt.

En personalliggare innebär att verkstaden redogör för sin personal och deras uppgifter i syfte att skapa en rättvis marknad som gynnar utbildning och ärligt arbete och minskar svartjobb.

Vad innebär detta i praktiken?

Om du utför service/reparationer av motordrivna fordon ska du föra personalliggare. För företag som har blandad verksamhet (t.ex. bilhandel och verkstad), så ska mer än 25 % av omsättningen komma från verkstadsdelen för att man ska omfattas av reglerna om personalliggare.

Personalliggaren ska innehålla verksamma personers för- och efternamn. Tiderna då de kommit och lämnat arbetsplatsen ska framgå. Det ska också gå att kontrollera närvarande personers identitet mot innehållet i personalliggaren vilket i princip innebär person- eller samordningsnummer.

Redovisningen kan i princip göras av vem som helst på företaget så länge det sker på rätt sätt.

Hur ska Skatteverket komma åt de “svarta verkstäderna”?

Skatteverket har en så kallad Myndighetssamordning som kommer att göra kontroller baserat på vad det förekommer för verkstäder ute i samhället. Kontrollerna sker oannonserade och blir även mer effektiva om man på egen hand anmäler misstankar om skattefusk och svartjobb via Skatteverkets hemsida. Det är också av vikt att lägga betoning på att dessa kontroller alltid sker på lika villkor för alla.
– Svarta arbetsinkomster blir vita och konkurrensvillkoren förbättras för dem som idag betalar ut vita ersättningar, säger Åsa Hagman, analyschef på Skatteverket.

Affärssystem och funktioner
Verkar det intressant?

Ring 08-792 64 60 så berättar jag mer om våra produkter.

Är du redan kund?

För supportfrågor,
klicka här.


Är du intresserad av fler av våra affärssystem och funktioner? Klicka här.