5 viktiga punkter kring affärssystem

Fem viktiga punkter att tänka på kring införandet av ett affärssystem för fordonsbranschen. Affärssystem kan också kallas för Verkstadsprogram eller DMS – Dealer Management System. Väljer du rätt från början så slipper du titta i backspegeln och ångra ett dåligt val.

1. Prioritera genomförandet

Idag är det möjligt att effektivisera de flesta av sina affärsprocesser, vilket kan leda till betydande besparingar i både tid och pengar. Det är avgörande för företagets framgång och bör prioriteras.

Fundera på om nuvarande affärssystem ger företaget möjligheter att fokusera på kärnverksamheten och om personalen dagligen får nytta av det. Utse en person som håller i upphandlingen och skriv ned en enkel kravlista på önskade funktioner.

För varje dag som går skulle ett fungerande affärssystem kunna spara tid och pengar i framtiden. Avsätt tid för att hitta och installera ett nytt affärssystem!

2. Affärsupplägg och kostnader

Gå igenom nuvarande kostnader och avtal och fundera på om de ger önskad nytta och om de är relevanta. Fundera på hur företagets interna nätverk och hårdvara ser ut. Oavsett system behövs en intern IT-miljö med stabil och säker drift.

Vad skulle en ny leverantör med ett annat affärssystem kunna bidra med och vad skulle det kosta företaget? Hur mycket är den initiala investeringen? Vad kommer den nödvändiga licens- och supportkostnaden att hamna på och hur lång bindningstid erbjuder din leverantör?

En seriös leverantör av affärssystem erbjuder en lämplig omfattning att börja med och utrymme att växa med behoven.

3. Se till att få en bra integration till aktuella branschsystem

Det är viktigt med integrationer för att underhålla ett affärssystem med korrekta uppgifter, undvika dubbelarbete och svara mot branschens krav. Möjlighet att koppla in en kontrollenhet och arbeta enligt kassaregisterlagen är en grundläggande förutsättning. Många företag har idag ekonomipersonalen utanför huset och då är det en fördel med ett system som kan exportera bokföringsdata enligt den SIE standard som alla ekonomisystem idag hanterar.

4. Bra utbildning – rätt arbetssätt

Ett användarvänligt affärssystem bör inte ta avsevärd tid att lära sig, men det finns alltid en inlärningskurva och den skiljer sig från person till person. Varje medarbetare ska ges den tid som krävs för att bekanta sig med systemet, men utbildningen ska inte sluta där. Det bör även avsättas tid för vidareutbildning. Införande av ett nytt affärssystem är ett gyllene tillfälle att se över sina processer och ta lärdom av det effektiva arbetsätt som är tänkt med det nya systemet.

IT + kunskap leder till ökad lönsamhet!

5. Välj rätt partner – ni får ett långvarigt förhållande

Det är mycket viktigt att inte se relationen som en leverantör-kundrelation utan snarare en partner-kundrelation. Leverans av affärssystem bygger på en löpande dialog med kunderna, löpande uppdateringar under året och en bra support som hjälper företaget att ha en stabil drift.

Din partner bör också ha resurser för vidareutveckling med god kvalitet, konsult- och utbildningsresurser och säljkontakter som förstår din verksamhet.

När man ska köpa ett nytt affärssystem bör man ha bedömt leverantören som helhet. ”Verkar de trovärdiga? Förstår de mitt företag och min bransch? Kommer jag att få personlig service och support?” Det är viktigt att du väger in både fakta och får rätt känsla av leverantören.

Nu när du är redo att implementera ett nytt affärssystem behöver du bara välja det som är bäst för din verksamhet.

Verkar det intressant?

Ring 08-792 64 60 så berättar jag mer om våra produkter.

Är du redan kund?

För supportfrågor,
klicka här.


Är du intresserad av fler av våra affärssystem och funktioner? Klicka här.