INFOFLEX GROSSIST versionsbrev 5.48 samtliga ändringar

Nedan visas en lista över samtliga åtgärdade utvecklingsärenden för den aktuella versionen.

Försäljning

IFX-13945 KR135 (Underhåll av kundinformation) Kompletterat med visning av kundnamn vid registrering/editering av kundnummer.(5.48.0)
IFX-13946 KO1 (registrering av kundorder) Infört ett förtydligande i orderhuvud om ordern är sparad (ligger kvar även efter kvittering/fakturering) med funktion sPara vid uppdateringen. “Sparad order” visas nu markerat uppe i mitten av orderhuvud. (5.48.0)

Lager/Logistik

IFX-13711 LA51 (Utskrift av plocklista) Infört stöd för utökat val för utskrift av Lagerplats  med val B = utskrift av både lagerplats 1 och 2.  J = Lagerplats 1  N = ingen utskrift av lagerplats. Lagerplats 2 registreras i LA151 eller LA152 och aktivering av fält för visning i LA91 görs via justering av menylayout i SY4172 (Definition av artikelbild frågor) (5.48.0)
IFX-14390 LA91 (Viss artikel på skärm) Vid en tidigare version hade olyckligt värdevisning för försäljning o antal försvunnit från period 2. Summering var dock korrekt. Detta är nu rättat. (5.48.0)
IFX-14027 KO1/KT1/LA51 (Utskrift av plocklista) Justering av funktionalitet för utskrift av plocklista med över 98 dgr framåt för att medge utskrift av allt oavsett om det är levererbart. (5.48.0)
IFX-14330 IO* (Inköpsorder)  Ordiwr – Resningsprogram för “skickade” kompletta order till Integration fakturaskanning Medius. Urval: Lager – Från-Till, Orderdatum – Från-Till. (5.48.0)

Redovisning

IFX-14218 BO89 (Intrastatredovisning) NYHET! Komplettering av nya obligatoriska uppgifter avseende Ursprungsland, Partner-ID (Momsregistreringsnummer) och 2-siffriga transaktionstyper. Kontakta supporten för information. (5.48.0)
IFX-13430 KR194 (Byte kundnummer) [RÄTTNING] Justering av funktionalitet som gav felmeddelande från register PRIRAB. (5.48.0)
IFX-13670 KR54 (Kreditering av automatisk räntefaktura) Justering av funktionalitet och kontroll av om räntefakturan är betald eller ej. (5.48.0)
IFX-14195 BO36 (Inläsning av SIE-fil.) Kompletterat med möjlighet att avbryta inläsning före start med “Starta utläsning J/N” (5.48.0)
IFX-14381 LR3* (Leverantörsbetalningar) Nyhet –  Stöd infört för leverantörsbetalningar i SEPA-format mot SEB. Kontakta vår support för information och instruktion om krav för driftsättning. (5.48.0)
IFX-13457 KR32* (Kundinbetalningsfil)/LR32* (Lev.betalningfil) Infört lagstadgat stöd för att betalningsfiler ska sparas i 7 år enligt. Filerna sparas under arkiv/”FÖRETAG”/”LAGER”/kr respektive arkiv/”FÖRETAG”/”LAGER”/lr (5.48.0)
IFX-14440 BO1943 (Automatisk konvertering av konton) Justering av fältstorlek från 50 tkn till 200 tkn vid kopiering av register. (5.48.0)

Integrationer

IFX-14233 IFX-ABR/PI27 (Export artikelinformation Allians) NYHET! Exportfunktion/integration mot ABR Allians. Export av behållning enligt Osålt och Fp1 exkl moms. Grundkrav artikelnummer enligt ABR struktur (5.48.0)
IFX-14323 IFX-PCR/PI24 (Integration Pricer – elektroniska prisetiketter) Infört stöd för export av Bruttopris (Försäljningspris inkl moms) som ersätter tidigare Fp2. (5.48.0)
IFX-14022 IFX-WCRM (WebCRM-integration) Infört stöd i integrationen för KR11 -> Fält KT-val med/utan moms (M/U) kopplat till momsgrupp i WebCRM. (5.48.0)
IFX-14342 IWA-ILF (Integration fakturaskanning Leverantörsfaktura) Infört extraprogram för markering av redan matchade inleveransrader. (5.48.0)
IFX-14050 IWA-JET (Integration e-handel Jetshop) För B2B lösningen infört ytterligare möjlighet till filtrering vid export av kundprislista för att endast omfatta artiklar aktuella för Jetshop och effektivisera integrationen Ref även till IWAX-787 för IWA-delar. (5.48.0)
IFX-14272 IWA-SIM (Integration Syncron Inventory Management) Infört stöd i integrationen för att signalera rätt kring orderbekräftelse och lev.avisering där inleverans av inköpsorder har påbörjats. (5.48.0)
IFX-14308 WebCRM (Integration webbaserat CRM) Ny funktionalitet för kreditvarning styrd från kreditgräns i KR11 på kund. (5.48.0)
IFX-14331 WebCRM (Integration WebCRM) Nyutvecklad hantering som medger uppladdning av artiklar i separata körningar. Detta för att ge stöd åt större artikelmängder. (5.48.0)

System/Utskriftshantering

IFX-14408 SYDO (Systemfunktioner) [RÄTTNING] Justering där kunds följesedel med betalningskod G (Tvingande separat faktura) gav fel kontoval i SY66 vid integration mot LHP (Lager/Huvudbok) och bokning landade felaktigt på generella konton från SY62. (5.48.0)
IFX-14201 SY957 (Visa systemlogg) Inför möjlighet till utskrift/excelexport av logg i urval. (5.48.0)
IFX-13736 KR82 (Försäljningsstatistik per kund och period) NYHET! Infört stöd för direktutskrift till Excel via val “Kalkyl” i utskriftsvy. (5.48.0)
IFX-12748 SYNFO (rutin för visning av loggnings-/felmeddelanden) Vidareutveckling av funktionalitet där bildinfo sparas för uppföljning/felsökning,. (5.48.0)