INFOFLEX WEBBAPPLIKATIONER versionsbrev 3.19 samtliga ändringar

Nedan visas en lista över samtliga åtgärdade utvecklingsärenden för den aktuella versionen.

TEKNIK

IWAX-557 IWA (INFOFLEX Webbapplikationer) NYHET!  Infört stöd för SFTP (SSH File Transfer Protocol) i de lösningar som erbjuder detta till förmån för FTP (File Transfer Protocol). SFTP är ett krypterat protokoll för säkrare kommunikation. (3.19.0)
IWAX-558 IWA-ADM (Infoflex Webbapplikationer) Infört visning av versionsinformation under administrationssidan. Ex IWA 3.18.1 2020.06.02 (3.19.0)
IWAX-678 IWA-ADMIN (INFOFLEX Webbapplikation) Infört dolt inloggnings id på startsida. Inloggning visas nu inte i klartext. (3.19.0)

DISTRIBUTION – PLUS

IWAX-658 IWA-HDI (Webbaserad inventering) NYHET – Infört nya parameter och “knapp” för att möjliggöra kassation i samband med inventering. Parameter slås på i Administrationsvyn och då aktiveras knapp i inventeringsvy. Antalet kasserade räknas av i realtid i INFOFLEX GROSSIST och får transaktionskod KA. (3.19.0)
IWAX-296 IWA-HPL (Digital plocklistehantering) NYHET! Utvecklat funktion med knapp för utskrift av “Plocketikett” med information om Ordernr, Datum, Lagernr och Kundnr. Även en QR-kod som skannas med handdatorn och länkar direkt till och öppnar aktuell order för att slutföra plockning. Användning för ex påbörjade order som inväntar komplettering eller slutleverans. (3.19.0)
IWAX-740 IWA-HPL (Digital hantering av plocklistor) Infört tillkommande funktionalitet #2 enligt:
Kompletterat grundläggande stöd och logik för behörigheter i IWA, kopplat till SY31
Separerat vyerna, standard för handdator/mindre skärm, admin för tablet/pc/större skärm.
Vidareutveckling av sortering/sökning:
– Plockvyn: levdat, sökning och sortering kolumnrubrik.
– Plockvyn: Transp.sätt endast kod 2 tkn.
– Admin: Transp.sätt full text
Infört möjlighet att plocka underlag från fiktiv kundorder från lagerbeställning (ref Centrallagerfunktion)
Infört möjlighet att spara/spåra vem som plockat viss rad – både IWA/IFX
Infört möjlighet till utökad funktionalitet för att aktivera varning för påbörjad plockning.
Utökat stöd för att ange/skanna beställningsnummer/levartnr som alternativ till eget artikelnummer.
Allmänna förbättringar kring design/funktion. (3.19.0)

ADMINISTRATION – PLUS

IWAX-627 IWA-ILF (Inleverans/Integration leverantörsfakturor) NYHET! Infört ny undersida “Rapporter” för uppföljning/bevakning av inleveranser kring periodskifte för korrekt bokning. Möjlighet till selektioner och knapp för export till Excel. (3.19.0)
IWAX-685 IWA-ILF (Integration Fakturaskanning) kontroll av exporterade inleveranser och matchningar från Medius (3.19.0)
IWAX-811 IWA-ILF (Integration/Inläsning Leverantörsfakturor) Infört möjlighet att underhålla inläsningskö för inleveranser vid behov. Funktionen ligger i IWA under Inställningar där man kan lägga till eller ta bort en order. (3.19.0)
IWAX-827 IWA-ILF (Inläsning LeverantörsFaktura – Integration) Infört begränsning för faktura med preliminärbokning där fakturan har noll i moms medan leverantören har momskod 1. (3.19.1)

FÖRSÄLJNING – PLUS

IWAX-112 IWA-JET (Integration e-handel Jetshop) Kompletterande funktionalitet avseende varning för överskriden kreditgräns. (3.19.0)
IWAX-861 IWA-JET (Integration e-handel Jetshop) Justering av funktion för leveransavisering så att korrekta uppgifter hanteras och hämtas när parameter “modul_jetshop = 1” (3.19.1)
IWAX-782 IWA-KPH (Webbaserad Kampanjprishantering) [RÄTTNING] Justering av funktionalitet för ÅÄÖ vid inläsning av fil (csv) där inläsning felaktigt avbröts vid artikelnummer innehållande Å, Ä eller Ö. (3.19.1)
IWAX-843 IWA-KPH (Kampanjprishantering) Utredning kring logik för “created_by” i kampanj. Lämnas utan åtgärd – funktion u.a. (3.19.1)

PREMIUM – KUNDUNIKA LÖSNINGAR

IWAX-890 IWA-BIG (Integration e-handel BIG) Infört komplettering för Lagerstatus i offline-fil artiklar.txt. Valfritt 3 som används för att bestämma om artikel ska följa med i offline-filen ska också styra lagerstatus på artikeln enl:: V Normal köpbar L, S Beställn köpbar T, K Köpbar ej trädet T, BLANK kommer ej med. (3.19.1)
IWAX-894 IWA-BIG (Integration e-handel BIG) Stöd infört för priser till e-handel BIG att redovisas med prisdivisor. Se separat specifikation för detaljer. (3.19.1)