INFOFLEX WEBBAPPLIKATIONER versionsbrev 3.20 samtliga ändringar

Nedan visas en lista över samtliga åtgärdade utvecklingsärenden för den aktuella versionen.

DISTRIBUTION – PLUS

IWAX-513 IWA-EDI (Elektronisk Order-/Fakturahanting) Infört raderingsfunktion för EDI-Ordrar. Kompletterat med möjlighet att markera en eller flera order och klicka på “Radera markerade”. Kontrollfråga före definitiv radering. (3.20.0)
IWAX-832 IWA-HPL (Digital hantering av plocklistor) Infört tillkommande funktionalitet #3 enligt: Visa färdigplockade, ej återrapporterade plocklistor som överstrukna/Öppna plocklista i separat fönster och spara tidigare gjorda sökningar och selektioner i föregående fönster/Visa godsmärke i översikt plocklistor för handdator/Plocka flera order samtidigt/Skicka SMS från plocklistebilden/Infört knapp “Nya” för att visa nya, ej påbörjade plocklistor i översikt admin/Visa plocklistebild med bättre kontrast. (3.20.0)
IWAX-932 IWA-HPL (Digital hantering plocklistor) Justering av färgmarkering av rad som är färdigplockad där decimal för antal ingår. (3.20.1)

ADMINISTRATION – PLUS

IWAX-679 KR 135 (Underhåll av kundinformation) Infört stöd för utökat antal EAN-koder för mappning av kunder i våra olika IWA-EDI-lösningar där EAN- eller GLN-nummer används i dialogerna. (3.20.0)
IWAX-823 IWA-EDI (Integration Svefaktura) Infört stöd för strukturartiklar / produktstrukturer där huvudartikeln med antal och radbeloppet registreras som en textrad i INFOFLEX GROSSIST. (3.20.0)
IWAX-181 IWA-EDI (Kundorder via EDI) Vidareutvecklat och förbättrat stöd för automatiska textrader kopplade till artiklar när order kommer via ngn EDI-integration ( Ex: Jetshop, Magento, Suez, Sveorder m.fl) (3.20.0)
IWAX-878 IWA-ILF(Integration fakturaskanning) Nyhet! Komplettering med betalningsdatum samt betalningsstatus till MEDIUS FLOW fakturaskanningslösning. (3.20.0)
IWAX-956 IWA-ILF (Integration inläsnings leverantörsfakturor) Rapportfunktion gav inget pris då rapporten hämtar TOTALT från INLRADER men exporterar RADPRIS vilket gav noll i kolumn. (3.20.1)

FÖRSÄLJNING – PLUS

IWAX-787 IWA-JET (Integration e-handel Jetshop) Infört ny tagg iematch=1 för att begränsa kundprislistan till de IE-selektioner som gjorts i IE11 kundprislista – ny tagg i ws-anrop (3.20.0)
IWAX-819 IWA-JET (Integration e-handel Jetshop) Infört möjlighet att inaktivera rensning av koppling kategorier via administrationsgränssnitt (3.20.0)
IWAX-964 IWA-KPH (Webbaserad kampanjhantering) Justering av funktion för uppläggning av ny kampanj (3.20.1)

PREMIUM – KUNDUNIKA LÖSNINGAR

IWAX-791 IWA-SIM (Integration Syncron Inventory Management) Infört stöd för att addera lagertransaktionstypen “LO” (Lageröverföring) men endast det LO som är ut från ett Lager. Villkoret är LO och negativt transaktionsantal. Värdet läggs dock som positivt enl beskrivning av interfacet. (3.20.0)
IWAX-904 IWA-BIG (Integration e-handel BIG) Stöd infört för ökad säkerhet i kommunikation via SFTP. (3.20.0)
IWAX-1008 IWA-BIG Ehandelsintegration BIG) Justering av innehåll och förutsättningar för export av katalogfil.txt där #-märkta artiklar ska ej gå med i . (3.20.1)
IWAX-936 IWA-BIG (Integration ehandel BIG) Justering av teckensnitt i offline-fil Logiknr..txt. (3.20.1)