INFOFLEX WEBBAPPLIKATIONER versionsbrev 3.21 samtliga ändringar

Nedan visas en lista över samtliga åtgärdade utvecklingsärenden för den aktuella versionen.

DISTRIBUTION – PLUS

IWAX-777 IWA-DIL (Digital InLeverans) NYHET! Inleverans av inköpsorder via handdator/surfplatta i webb/digitalformat. Kontakta våra säljare för information. (3.21.0)
IWAX-680 IWA-HDI (Digital inventering via handdator) Infört stöd för Dold säljarkod motsvarande INFOFLEX GROSSIST. (3.21.0)
IWAX-882 IWA-HDI (Inventering handdator) NYHET! Kompletterat med funktion för information om att registrerad artikel är ersatt. Två knappval visas och måste aktivt väljas – Byt artikel/Behåll artikel. Vid val Byt artikel läggs ersättningsartikeln in. (3.21.0)
IWAX-786 IWA-LPL (Lagerplatshantering) Komplettering och förbättring för att styra loggning av transaktioner där lagerplatshanteringen uppdateras med täta intervall. Detta för att minska storlek och omfattning av transaktionstabeller. (3.21.0)
IWAX-769 FR31 (Frakthantering) IWA-HPL (Digital Plocklistehantering) – “&”-tecken hanteras inte korrekt i *.txt-filen mot Pacsoft. Kontroll med partner – ingen åtgärd – format u.a. (3.21.1)

ADMINISTRATION – PLUS

IWAX-1014 IWA (INFOFLEX WebbApplikation) Generellt stöd för SFTP har kompletterats med stöd för avvikande port från standardport 22. (3.21.1)

FÖRSÄLJNING – PLUS

IWAX-873 IWA-IMO (INFOFLEX Mobil Orderläggning) Vidareutveckling och tydligare separation av användare avseende behörigheter där Administratör har full access för uppläggning och administration av butik- och kunduppgifter separerat från kundanvändare. (3.21.0)

PREMIUM – KUNDUNIKA LÖSNINGAR

IWAX-874 IWA-SIM (Integration Syncron Inventory Management) Kompletteringar i inteface “Stockfile” lagerplats 1 (3.21.0)