INFOFLEX WEBBAPPLIKATIONER versionsbrev 3.22 samtliga ändringar

Nedan visas en lista över samtliga åtgärdade utvecklingsärenden för den aktuella versionen.

DISTRIBUTION – PLUS

IWAX-473 IWA-HPL (Digital plocklistehantering) Underhåll av programmeringskod. Ersatt och förbättrat sökfunktionalitet. (3.22.0)
IWAX-953 IWA-HDI (Handdator inventering) Infört möjlighet att visa artikeltyp (LA11 fält 11) i vyn för direktinventering via webb. Funktionen aktiveras i Administration -> Inventering -> Uppdatera. (3.22.0)
IWAX-961 IWA-PRI (Webbaserad uppdatering Försäljnings- och Inköpspriser) NYHET! Ny funktion för export och import av excelfiler för försäljningspriser och inköpspriser via IWA. Kontakta supporten för information och handledning. (3.22.0)

FÖRSÄLJNING – PLUS

IWAX-470 IWA-JET (Integration E-handel Jetshop) Infört stöd för att trigga epost-meddelande i Jetshop vid uppdatering av order från IFX -> IWA-HPL (3.22.0)
IWAX-741 IWA-LME 2.0 (Integration LIME CRM) Vidareutveckling med ny kommunikations- och integrationslösning (3.22.0)
IWAX-902 IWA-MG2 (E-handelsintegration Magento2) Komplettering för nyare autentisering i anropen efter förändringar i version och flytt av lösning. (3.22.0)
IWAX-955 IFX-WCRM (Integration WebCRM) NYHET! Stöd infört för import av orderunderlag från framställd offert i WebCRM. Grundläggande förutsättning är integrationen mot WebCRM och att kund- och artikelnummer finns importerat till WebCRM från INFOFLEX GROSSIST. När offerten ställs om till “vunnen” importeras den till INFOFLEX GROSSIST som en order och kan expedierar i vanligt flöde. Funktionen har i kombination med parametersättning i WebCRM även stöd för flerlagerhantering. (3.22.0)
IWAX-227 IWA-JET (Integration E-handel Jetshop) Utred möjlighet att mappa telefonnummer från JS-beställning till text1 eller text 2 i orderhuvud (3.23.0)

PREMIUM – KUNDUNIKA LÖSNINGAR

IWAX-962 IWA-NVV (Integration Naturvårdsverket) Komplettering med Steg 3 i integration och omfattar interface för paragraf 3 (andra stycket) i avfallsförordningen avseende anteckningsskyldighet för rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket. (3.22.0)