INFOFLEX WEBBAPPLIKATIONER versionsbrev 3.23 samtliga ändringar

Nedan visas en lista över samtliga åtgärdade utvecklingsärenden för den aktuella versionen.

DISTRIBUTION – PLUS

IWAX-1029 IWA-PLA (LagerPLAtssystem) Fristående webbaserat lagerplatssystem för integrering med IWA-KDX (Integration lagerautomat Kardex). (3.23.0)
IWAX-1039 IWA-PLA (LagerPLAtssystem) Webbaserat lagerplatssystem. Kompletterad logik för att hämta benämning för respektive artikel och infört kontrollfråga för radering av post och logik för giltigt artikelnummer. (3.23.1)
IWAX-1042 IWA-PLA (Webbaserad lagerplatshantering) Justering för acceptans av datumfält vid import. (3.23.1)

FÖRSÄLJNING – PLUS

IWAX-1020 IWA-JET (Integration E-handel Jetshop) Tilläggsfunktion för nedladdning av mall/PIM-underlag till Excel från integrationen. (3.23.0)
IWAX-1047 IWA-JET (Integration E-handel Jetshop) Justering logiken kring uppdatering artiklar/saldon när funktion “Warehouse” inte är aktiverat. (3.23.1)