INFOFLEX GROSSIST versionsbrev 5.49 samtliga ändringar

Nedan visas en lista över samtliga åtgärdade utvecklingsärenden för den aktuella versionen.

Försäljning

IFX-13943 KT32 (Registrering av växelkassa) Infört stöd för dold säljkod även vid registrering av växelkassa i KT32. Dold säljarkod aktiveras via systemparameter i SY441, sid 3, rad 6. (5.49.0)
IFX-14196 PK11 (Priskalkyl) Utredning och ev rättning av hierarki där avtal med kombination Kundgrupp+Huvudgrupp+Prislista jämfört med en kombination med Kundklass (som berör samma kundnr) + Prislista + Rabatt. Gav felaktigt utfall med Prislista från alt 1 men rabatt från alt. 2.. Lösningen är att sätta “Nollrabatt” på avtalet för alternativ 1. (5.49.0)
IFX-14021 KR1965 (Inläsning av säljare) KR1966 (Utläsning av säljare) Ny funktion för Import/Export av säljaruppgifter till KR14 (Underhåll säljare). Inläsning sker via TAB alt. Kommaseparerade textfiler enligt separata filspecifikationer och handledningar. Beställ via supporten. (5.49.0)
IFX-13944 KT1 (Kassaterminal) Justering av funktionalitet för Marginalspärr enligt parameter i SY416 (Underhåll av samband lager/kostnadsställe ) när kunden har rabatt enligt både RAB1 och RAB2. (5.49.1)

Lager/Logistik

IFX-13855 LA71 (Lagervärde alla lager) Översyn av utskrift av lagervärde till Excel/Kalkyl där kolumnbrytningen upplevdes som felaktig mellan Artnr/Benämning. Lämnas utan åtgärd då det är teckenlängden på artikelnummer enligt systemparameter som avgör. (5.49.0)
IFX-14433 LA91 (Viss artikel på skärm) LA62 (Frågor på lagertranskaktioner) Återinfört möjlighet att via LA91 + F10 (Visa inleveranser) och LA62 – typ IL via alternativt val i SY463, sida , rad 15 (Visa leverantör/pris) visa leverantörsnummer eller snittpris. (5.49.0)
IFX-14429 LA51 (Utskrift av plocklista) IWA-HPL (Webbaserad plocklistehantering) Infört stöd för avvikande färg vid negativt antal/retur i plockvy. Märkningen kommer med avvikande färg i radmatrisen. Fungerar både med positiv och negativ ordertotal samt enskild negativ post. (5.49.0)

Redovisning

IFX-14570 LR321 (Framställning av betalningsförslag)/ LR322 (Undantag från automatbetalning) NYHET! Infört varning i betalningsförslag, när en leverantör har mer än 99 betalningar i ett förslag då vissa banker har begränsningar i detta avseende. Betalningar listas i leverantörsnummerordning och antalsnumrering visas på pappers- och pdf-utskrift. Ej på skärm. Man väljer sedan intervall av vernr för borttag från lista. (5.49.0)
IFX-14322 KR62 (Utskrift av historisk bokföringsjournal) NYHET! Infört möjlighet att via nytt menyval skapa utskrift av tidigare/historisk bokföringsjournal för kundtransaktioner. Urval motsvarande KR61 (5.49.0)
IFX-14604 LR321/322 (Framställning av betalningsförslag) Förtydligande av informationstext för borttag av poster vid hantering av Betalningsförslag med max 99 poster (5.49.1)

Integrationer

IFX-14233 PI27 (Export artikelinformation Allians) NYHET! Exportfunktion/integration mot ABR Allians. Export av behållning enligt Osålt och Fp1 exkl moms. Grundkrav artikelnummer enligt ABR struktur (5.49.0)
IFX-14599 IWA-ILF (Inläsning av leverantörsfaktura) [RÄTTNING] Justering av funktionalitet vid prel.bokning av lev.faktura EU där valutan är SEK (5.49.1)
IFX-14620 IWA-ILF (Integration LeverantörsFakturaskanning) Justering av logik för IO51 vid avstämning av pris vid inleverans mot faktura. Pris matchas nu mot rad med korrekt löpnummer. (5.49.1)

System/Utskriftshantering

IFX-14312 NYHET! SY741 (information om batchkörningar) Infört ny menypunkt för att enkelt tydliggöra vilka olika batchkörningar som går, status, intervall mm. (5.49.0)
IFX-14335 SY (System) Infört fördjupad kontroll av rättigheter vid konvertering efter uppgradering genom verifiering med kod så att körande användare har korrekta behörigheter. (5.49.0)
IFX-14574 USQL (QDBC-export till excel) Infört komplettering av definition i USQL för KR62 (Utskrift av historisk bokföringsjournal) och export av registerdata till excel. (5.49.0)
IFX-13890 SY (System) Förbättring av funktionalitet vid Inläsning av menytexter menytexter som tidigare inte alltid fullföljde kopiering systemtexter (5.49.0)
IFX-12480 SYSTEM/MENYVISNING Justering logik KR11 så att den känner av om man står i storbildsläge eller inte, när ledtexterna visas på skärm. (5.49.0)