INFOFLEX GROSSIST versionsbrev 5.50 samtliga ändringar

Nedan visas en lista över samtliga åtgärdade utvecklingsärenden för den aktuella versionen.

Försäljning

IFX-14556 KT1 (Kassaterminal) LA241 (Lageröverföring) Ny funktion för direkt lageröverföring mellan lager/butiker från Kassaterminal via kundorder. registrerad eller inläst. Rader kvitteras enskilt per rad via ID:nr i meny LA241 (Lageröverföringar mellan lager) (5.50.0)
IFX-12549 KT1 (Kassaterminal) SYSWSH (Integration Swish) NYHET! Helintegrerad betalningslösning mellan INFOFLEX GROSSIST KT1 – Kassaterminal och Swish Handel. Kräver kontrollenhet för godkänd kassa. Kontakta support/sälj för information och förutsättningar. (5.50.0)

Lager/Logistik

IFX-14556 KT1 (Kassaterminal) LA241 (Lageröverföring) Ny funktion för direkt lageröverföring mellan lager/butiker från Kassaterminal via kundorder. registrerad eller inläst. Rader kvitteras enskilt per rad via ID:nr i meny LA241 (Lageröverföringar mellan lager) (5.50.0)
IFX-14799 IO1 (Registrering av inköpsorder) Rättning av funktionalitet för lageröverföring via Inköpsorder i kombination med IWA-HPL (Webbhanterad plocklista) där fiktiv kundorder ej skapades/togs bort korrekt i levererande lager i samband med kvitteringar. (5.50.1)
IFX-14768 LA241 (Lageröverföring) Infört spärr mot negativ antalangivelse för att “hämta” från annat lager. Varning visas: Negativt antal otillåtet! Byt lager och gör istället en positiv överföring. (5.50.1)

Redovisning

IFX-14317 LR22 (Ändring av leverantörsfakturor) Justering och rättning av funktionalitet för slutbokning i Arbetsföretag av preliminärbokade fakturor inlästa från Bokslutsföretag. (5.50.0)
IFX-14307 CS3* (Framställning av data i SIE-format) Kompletterat med datumval från-till utöver månad/period. (5.50.0)

Integrationer

IFX-14174 LR3* (Registrering leverantörsbetalningar) Integration fakturaskanning – Komplettering med returnering av betalningsdatum samt betalningsstatus till Medius Flow. (5.50.0)
IFX-14744 PI22 (Utläsning av priser från INFOFLEX) Justering av logik för – Utläsning kring register PRIRAV avseende ehandelsintegration Vendre. (5.50.1)

System/Utskriftshantering

IFX-14091 MR21 (Underhåll av kontaktpersoner) NYHET! Infört stöd för flera e-postmottagare av samma formulär vid sändning. Funktionen medger flera mottagare på samma rad i mottagarfältet med endast ett mellanslag mellan varje adress. Totalt max 80 tkn Samtliga mottagare visas sedan i utskrift-/sändningsvyn. (5.50.0)
IFX-13607 KO* (Kundorder) [NYHET] Infört utökad loggning för order vilket ger möjlighet till spårbarhet av orderflödet med ref. till hantering av uppdatering till följesedel, faktura, makulering etc. (5.50.0)
IFX-14341 LA96 (Utskrift av artikeletiketter) SY413* (Etiketter) NYHET! Infört stöd för Godex/Zebra-skrivare (Z420-serien) med klippar-tillsats som ger möjlighet att media på obruten rulle där etiketten klipps i önskad storlek (höjd). Inställning i skrivare och i etikettmallen. Kontakta support/sälj för mera information (5.50.0)
IFX-14812 KT1 (Kassaterminal) Justering av ORDLOG som gav error 41 vid inläsning kundorder. (5.50.1)
IFX-14742 SY951 (Frågor på programkörning) [Rättning] Justering där visningen av Fakturanummer “Från-Till”, när man söker på faktureringar i ex FA53 eller FA63, fallit bort vid en tidigare versionsuppgradering. Detta visas nu korrekt. (5.50.1)

USQL

IFX-14434 USQL (Export ODBC till MSQ/Excel) NYHET – kompletterat med tabell för systemkonton motsvarande SY61-SY65 (5.50.0)