INFOFLEX GROSSIST versionsbrev 5.52 samtliga ändringar

Nedan visas en lista över samtliga åtgärdade utvecklingsärenden för den aktuella versionen.

FÖRSÄLJNING – GRUND

IFX-14646 KT1 (Kassaterminal) KR311 (Kundinbetalning) Justering av kvittohantering så att PDF-sändning även är möjlig för denna typ av transaktion. (5.52.0)
IFX-14933 SY9591 (Rensning loggfil dokument) SY9592 (Rensning av sparade följesedlar) Ny funktion för rensning av poster i register ORDLOG och rensning av sparade följesedlar. (5.52.0)
IFX-14851 KT1 (Kassaterminal) NYHET! Stöd infört för “Godsmärke” som alternativ till ordernummer i referens vid sms-sändning från KT1. Ordernummer kopplas via #_______# och godsmärke via >GODSMARKE>. Notera att det är begränsat antal tecken i TX1 för SMS1 och förslagsvis inleder man med >GODSMARKE> som har max antal 35 tecken i fältet. (5.52.0)

ADMINISTRATION – GRUND

IFX-14377 FA1/FA5/FA6 (Fakturering)
NYHET! Stöd för QR-kod på fakturor innehållande all nödvändig betalningsinformation för skanning och inläsning till bankapp. Funktionen aktiveras via systemparameter SY444 (Fakturering) Sid 4 rad 10 (Utskrift av QR-kod för skanning på faktura)  (5.52.0)
IFX-12851 BO (Bokföring) Infört stöd för konvertering av kontoplan till BAS2019. Kontakta support för information och vägledning. (5.52.0)
IFX-14897 KR1962/KR1963 (Inläsning av nya och ändrade kunduppgifter via fil) Kompletterat filinnehållet med ett stort antal nya fält. Filen kan skapas i excel och sedan sparas som TAB-separerad textfil med filnamn KUNDER.TXT. För instruktion och filspecifikation kontakta supporten. (5.52.0)
IFX-14874 BO4 (Bokföring av verifikationer)/LR21 (Manuell registrering av leverantörsfakturor) Infört stöd för nedräkning av belopp för periodiserad verifikation ( 5.52.0)
IFX-13948 KR11 (Underhåll av kunder) SY441 (Kundreskontra) NYHET! Infört stöd för villkorade fält i KR11 och ny systemparameter (SY441, sid 2, rad 1) “Regler för inmatningsfält KR11” och via F2 når en undersida där man anger egna villkor (J:Obligatoriskt  N:Valfritt  A:Aldrig andvändas). 5.52.0

DISTRIBUTION – GRUND

IFX-14785 LA141 (Underhåll av inköpsuppgifter) Rättning vid Sökning/val leverantör gav programavbrott. (5.52.0)
IFX-14890 LA91 (Viss artikel på skärm) NYHET! Ny funktion via snabbval F10 -> Visa tillgänglighet som ger översikt för artikels tillgång över tid. Utfall visar då löpande tillgänglighet (Saldo ./. Kundorder + Inköpsorder) dag-för-dag. Urvalet stäcker sig max 99 dagar framåt från startdatum. Ett antal ###### Visar “symboliskt” andelen tillgänglighet över tid av maximala tillgången under 99 dagar från startdatum. (5.52.0)

SYSTEM – GRUND

IFX-14936 SY* (Utskriftshantering) Infört informationstext ***Testföretag*** på utskrifter från Testföretag för att undvika sammanblandning med utskrifter från produktionsmiljö. (5.52.0)
IFX-14798 IE1*( Utläsning av data) KO/KR/IO/LA/PK och IL1* (Utläsning av data) BO/LR: NYHET! Vidareutvecklad, förenklad och förbättrad hantering av jämförelsedata med grund från komplettering av register med datum och klockslag. Bakgrund för att minska datamängder och effektivisera flöden. (5.52.0)
IFX-15017 LA51 (Utskrift av plocklista och följesedel) Anpassning av utskrift till ny (17cpi) formulärlayout för möjlighet till utökad information på utskrifterna. (5.52.0)