INFOFLEX GROSSIST versionsbrev 5.53 samtliga ändringar

Nedan visas en lista över samtliga åtgärdade utvecklingsärenden för den aktuella versionen.

ADMINISTRATION – GRUND

IFX-14068 KR32* (Kundinbetalningar via fil) Anpassningar för funktion kundinbetalningar via fil då det äldre BGMAX-formatet (LB-fil) succesivt fasas ut och ersätts med format ISO20022 – även benämnt CAMT54.
Kontakta supporten för mera information. (5.53.0)
IFX-15033 KT1 (Kassaterminal) KO1/2/3 (Kundorder) KR11 (Underhåll av kunder) NYHET! Stöd för låst teckensträng avseende XRef (Rekvisition) där kund kräver exakta värden för acceptans. Ex AAA-NNNN-NN. Kräver systemparameter SY412, sid 4, rad 7 till J eller U. Underhåll av nytt register KUNRKV i meny KR1364 (Underhåll av rekvisitionsmallar) Information finns i menyvalet via TAB. Flera alternativ på samma kundnr kan användas i kombination med info.text. (5.53.0)
IFX-15053 CS3 (Framställning av data i SIE-format) Justerat så att samtliga tecken med avvikande format konverteras till accepterat format enligt SIE-std. (5.53.0)
IFX-15070 BO4 (Bokföring av verifikationer) Infört stöd för att förval alltid sparas till nästa körning vid sista frågan: Utskrift? J (Ja/Nej) (5.53.0)
IFX-15079 SY4195 (Underhåll av företagstabell) Vid uppdatering/ändring av ink.- eller förs. förpackning till antal med decimalvärde i “moderbolaget” togs inte decimalvärdet med vid kopieringen till övriga bolag. Justerat så korrekta värden går över mellan aktuella bolag. (5.53.0)
IFX-15080 CS3* (Framställning av data i SIE-format) NYHET! Infört stöd och val för att sända producerad fil som e-post efter framställning. E-postadress kan inte väljas (5.53.0)
IFX-15087 KR11 (Underhåll av kunder) Justerat felaktigt felmeddelande vid ändring på kund i fält – “Faktura till” (5.53.0.)
IFX-15103 KR311 (Kundinbetalning) KT1 (Kassaterminal) Infört ny systemparameter som tar bort möjligheten att häva spärr på kund i samband med betalning av faktura via KR311 eller KT1 via kassan. Vid J kan spärren hävas och N finns inte valet. (5.53.0)
SY441, Sid 1, Rad 13) Rätt att häva spärr på kund vid inbetalning J (J/N) (5.53.0)

DISTRIBUTION – GRUND

IFX-13750 LA421 (Registrering av inventering) Infört sökfunktion i fält för löpnummer. Via F5 – Sök, visas aktiva/öppna löpnummer. Val med Pil upp/ner och Enter för att hämta in och fortsätta registrering i LA421(5.53.0)
IFX-14876 LA241 (Lageröverföring) KT1 (Kassaterminal) Infört avstängning av möjlighet att göra Lageröverföring av D-artiklar (Diverseartiklar) manuellt via LA241 och lageröveröverföringsorder via KT1. Stöd för överföring av artiklar mellan lager via inköpsorderflöde (IO1 ->LA243 etc kvarstår. (5.53.0)
IFX-14887 LA241 (Lageröverföring) Komplettering med att nästa artikel på samma order läses upp automatisk vid överföring av flera artiklar i samma överföring (5.53.0)
IFX-14891 LA341 LA343 (Framställning av dagorder från kundorder) Infört stöd för att förval alltid sparas till nästa körning vid sista frågan: “Ska beställningsförslag skapas”. (5.53.0)
IFX-14944 IO5 (Inleverans av inköpsorder) Förtydligat felmeddelande vid fel eller låsning i lagerregister som tidigare gav “LÄSNING LAGLAG”. Detta är kompletterat med information om vilket lager och artikel som påverkar. (5.53.0)
IFX-15092 PK11 (Priskalkyl) IWA-KPH (Kampanjprishantering) Justeringar i funktionalitet kampanjpris från KPH i kombination med PK prislista 6 med påslag gav felaktiga slutpriser i kundens försäljningspris. (5.53.0)

FÖRSÄLJNING – GRUND

IFX-15110 KT1 (Kassaterminal) Infört systemparameter (SY446 – Kassaterminal) för information på skärm om att följesedel skickats.
Inforuta: Kundnummer, E-postmottagare, följesedelsnummer och datum/klockslag.
SY446 (Kassaterminal) Sid 5, Rad 14: Visa info om följesedel skickad som PDF J/N

ADMINISTRATION – PLUS

IFX-14932 IWA-ILF (Inläsning av leverantörsfakturor – integration Medius) (LR2*) Registrering av leverantörsfakturor) Komplettering med parameter i IWA-Admin som ger möjlighet till inläsning av leverantörsfakturor där fakturor från gång till annan kan vara både med och utan moms på samma leverantör. (5.53.0)

DISTRIBUTION – PLUS

IFX-15015 IWA-HPL (Digital plocklistehantering) Synkronisering av vilken säljare som visas i IWA jmf med INFOFLEX GROSSIST. Ordhuv vs Ordrad (5.53.0)

FÖRSÄLJNING – PLUS

IFX-15341 IK-WL (Integration Worldline) Kompletteringar och justeringar i integrationen (5.53.1)
IFX-14945 KT1 (Kassaterminal) SYSWSH (Integration Swish) Infört stöd för utskriftsval av stort kvitto vid Swishtransaktion. Funktionen aktiveras via SY446, Sid 4, Rad 8. Förutsatt att man har liten kvittoskrivare aktiverat via SY446, Sid 2 , rad 3 (5.53.0)
IFX-14918 IK-WL (Integration kortbetalning Worldline) NYHET! Integrerad kortbetalningslösning med ny partner Worldline. Ny hårdvara och nytt integrationsgränssnitt.
Kontakta supporten eller er säljare för mera information. (5.53.0)
IFX-15354 KT1 (Kassaterminal) SYSWSH (Integration Swish) RÄTTNING: Avbruten Swish-transaktion reserverade och förbrukade verifikation vid avbrott men gav inte korrekt information i fakturaregister. (5.53.1
IFX-15360 KT1 (Kassaterminal) SYSWSH (Integration Swish) RÄTTNING: Vid kombinationsköp Swish + Kortbetalning förbrukades felaktigt två vernr (kvittonr) vid slutförande av köpet. (5.53.1)
IFX-15369 IK-WL (Integration Worldline) Kompletteringar i integrationen 1.2 avseende utskrift kvitto butiksex med flera kort på samma köp och motsvarande för sammanställning i KT5 (Dagsavslut) (5.53.1)