INFOFLEX GROSSIST versionsbrev 5.55 samtliga ändringar

Nedan visas en lista över samtliga åtgärdade utvecklingsärenden för den aktuella versionen.

ADMINISTRATION – GRUND

IFX-15346 BO183 (Inläsning av värden från bokslutsföretag) Tidsmässig effektivisering av körning och förbättrad hantering av postlåsningar. (5.55.0)
IFX-15274 KR197 (Sanering av tillfälliga kunder) Kompletterat funktionen med stöd för att även kopplade texter till kundnummer via modul TX (TEXHUV/TEXRAD) tas bort i samband med denna körning. (5.55.0)
IFX-15342 LR11 (Underhåll leverantör) Infört stöd för obligatoriskt värde i adressfält via ny systemparameter i SY461. Detta då nytt betalningsflöde via SEPA har detta krav. (5.55.0)
SY461 (Leverantör) Ny parameter “Regler för inmatningsfält” Sid 2, Rad 12 (5.55.0)
IFX-15423 LR183 (Hämtning av lev.transaktioner från boksl.företag) Infört stöd för visning av vem/vad som låser poster vid störning i körning. (5.55.0)

DISTRIBUTION – GRUND

IFX-15351 IO1 (Manuell registrering av inköpsorder) IO2 (Inköpsorder med valuta) Infört parameterstyrning i SY462 (Inköpsorder) för funktion “Manuellt ordernummer” vid uppdatering av order. (5.55.0)
SY462 (Inköpsorder) Ny systemparameter sid 3, rad 2 “Manuellt ordernummer J/N” (5.55.0)
IFX-15262 IO46 (Ändring leveransdatum på inköpsorderrad) Ändrad layout till förenklad hantering där man kan antingen direkt utan sökning, ange önskat inköpsordernummer och därefter välja vilka rader som ska ändras via pil upp/ner och enter. Uppdatering via F10 och J för bekräftelse. Finns även sökmöjlighet av order via F5. (5.55.0)
IFX-15522 IO5 (Inleverans av inköpsorder) Infört justeringar som innebär en varning om man nollar alla rader (ex öppnat fel inköpsorder) så man rekommenderas att i stället avbryta (tid. Makulera) inleveransen. Även ändrat uttrycket “Makulera” till “AvBryt” (B), med följdfråga “Avbryta hela inleveransen J/N” för att förtydliga åtgärden. (5.55.0)
IFX-15260 LA141 (Underhåll av inköpsregister) LA16 ( Underhåll av inköpskostnader) Komplettering med fält för Fraktkostnad/kg i kr med hänsyn till beräkningsgrunder och kalkyler för hemtagningskostnader och tull. (5.55.0)
IFX-15422 LA421 (Registrering av manuell inventering) Varningsruta om registrering av avvikande värde mot aktuell behållning vid inventering. OK – Tryck J – val N – återgång till antalsfält. Aktivering i SY463 Lager/artikelregister) Sid 5, rad 16. Motsvarande infört i IWA-HDI (Handdatorinventering). Se separat ärende. (5.55.0)

SY463 (Lager/artikelregister)Ny parameter Sid 5, Rad 16: Inventering avvikande antal (J/N). Ange J för att visa varning vid inventering avvikande antal, annars N
Notera att N måste anges om ingen förändring av tidigare funktionalitet ska kvarstå. (5.55.0)

IFX-15133 PI41 (Inläsning av artikelinformation från leverantör) Kompletterad funktionalitet för inläsning av artikelkod B – Beställningsvara via prisfil i SBF-format. Vi val J i PI11 (Inläsningsuppgfiter) i fält “Åndring av artikelkod” så ersätts/blankas värdet vid förändring i filinnehåll. (5.55.0)

DISTRIBUTION – PLUS

IFX-15612 IWA-KDX (Integration Kardex lagerautomat) Utveckling av exportflödet för effektivisering av körningar avseende prestanda och innehåll. (5.55.0)

FÖRSÄLJNING – GRUND

IFX-15377 KT1 (Kassaterminal) Infört ny systemparameter i SY446 som ger ökad synlighet av infofältet från KR11 (Underhåll kunder) andra raden/mitt i kassaterminalbilden. (5.55.0)

SY446 (Kassaterminal) Sid 5, rad 15. Ny parameter. Markerad kundinfo från KR11. Val B – Blink eller R – Reverse. (5.55.0)

IFX-15433 KT1 (Kassaterminal) Inläsning/sammanslagning av en eller flera kundorder till en med direkt efterföljande restnotering och uppdatering till Kontantnota gav felaktigt utfall. Infört fråga om uppdatering ska ske och även kvittens på att order är inläst/uppdaterad. (5.55.0)
IFX-15275 KT1 (Kassaterminal) KO (Kundorder) FA1-FA4 (Fakturering) Kompletterad logik med val av flera steg för spärr mot försäljning vid förfallna fakturor. Parameter i SY412, Sid 2, Rad 12 (Förseningsgräns för varning) 1:a fältet: “Ange antal dagars försening på obetalda fakturor för varning vid order/faktura.” Funktion som tidigare där visst antal dagar kan anges som respitid innan varningen slår in. 2:a fältet: “Ange antal dagars försening på obetalda fakturor för spärr vid order/faktura.” Här kan ytterligare dagar utöver varningsdagarna anges innan en definitiv spärr mot försäljning slår in. Spärren kan ej passeras. Vid blankt gäller som tidigare fält 1. 3:e fältet: “Ange J om förseningsgränsen även ska avse befintliga ordrar.” Vid ja omfattas även befintliga, ej levererade order av spärren och kvittering kan ej ske. Kan ej passeras. (5.55.0)

SY412 (Grunduppgifter för skärmbilder och utskrifter) Justerad parameter Sid 2, Rad 12 (Förseningsgräns för varning)

IFX-15261 PK11 (Priskalkyl) NYHET! Kompletterad funktionalitet med stafflingspriser/-rabatter för Artikel och Varugrupp i kombination med Kundnr, Kundgrp och Kundklass mot separat register (PRISTF). Aktiveras via nya parametrar i SY468 (Priskalkyl). Då funktionen samverkar med både ordinarie kundavtal i PK11 och PK123 och vår webbaserade kampanjprishantering IWA-KPH är det viktigt att vid aktivering köra några testorder för att kontrollera förväntat utfall. Kontakta supporten för handledning med hanteringstips. (5.55.0)

SY468 (Priskalkyl) Nya parametrar för aktivering och styrning av staffling. “Möjlighet att använda staffling i PK11 J/N” och “Ange J om procentuell rabatt i staffling ska baseras på ev. specialpris eller N” (5.55.0)

FÖRSÄLJNING – PLUS

IFX-15430 IFX-KORT-WL (Integration kortbetalning Worldline) Certifiering och dokumentation mot integrationspart Worldline/Bambora (5.55.0)
IFX-15292 KT1 (Kassaterminal) SYSWSH (Integration Swish) Förtydligat meddelande i kassa vid av brutet köp från kund/mobil. (5.55.0)

SYSTEM – UTSKRIFTSHANTERING

IFX-15424 IE11 (Utläsning av artikelinformation) Genomgång av jämförelselogik och uppdelning av omfattningen beroende på typ av körning/integration. (5.55.0)