INFOFLEX GROSSIST versionsbrev 5.27 samtliga ändringar

Nedan visas en lista över samtliga åtgärdade utvecklingsärenden för den aktuella versionen.

Fakturering – FA

IFX-8541 FA1 (Normal fakturering) – Utökad möjlighet till utskrift av fakturatotal även i kunds valuta, även när fakturan i övrigt är i SEK (5.27.0).

Integration kortbetalning – IK

IFX-8524 IK (Integration kortbetalning) – Infört kortbetalningsintegration mot Point och BABS Paylink. Kontakta er INFOFLEX GROSSIST-säljare för mer information (5.27.0).

Inköpsorder – IO

IFX-8862 IO (Inköpsorder) – Utvecklat funktionalitet för att på radnivå kunna hantera och spara information om ursprungsland i samband med inköp av varor (5.27.0).

Kommunikation EDI – CE

IFX-8720 CE (Kommunikation EDI) – Ny funktion för inläsning av orderrader från AD-katalog till INFOFLEX GROSSIST kassaterminal. Kontakta din INFOFLEX GROSSIST-säljare för mer information (5.27.0).

Kundorder – KO

IFX-8648 KO82 (Extra utskrift av kundorder) – Justerat informationstext vid avbrott med ESC när man valt G – Granska i utskriftsbilden (5.27.0).

Kundreskontra – KR

IFX-8780 KR322 (Inläsning av kundbetalningar till kundreskontra) – Justerat programmet för hantering av samtidig körning av KR311 (Manuell registrering av kundinbetalning) (5.27.0).

Lager – LA

IFX-8765 LA91 (Viss artikel på skärm) – F10 – Visa fakturarader. Justerat visning av fakturor (5.27.0).

Offert – OF

IFX-8648 OF82 (Extra utskrift av offerter) – Justerat informationstext vid avbrott med ESC när man valt G – Granska i utskriftsbilden (5.27.0).

Systemparametrar – SY

IFX-8943 SY4133 – (Underhåll av kundunika art.etiketter) – Justerat programmet för korrekt hantering om underlagsfilen saknas (5.27.0).

Övrigt

IFX-8840 Startamenyn – O-V-A (Aktuellt versionsbrev)/O-V-V (Lista över versionsbrev)/O-V-P (Programversion) – Lagt in direktkoppling till versionsbreven på webbplatsen samt tagit bort överflödig information under programversionen (5.27.0).