INFOFLEX GROSSIST versionsbrev 5.28 samtliga ändringar

Nedan visas en lista över samtliga åtgärdade utvecklingsärenden för den aktuella versionen.

Fakturering – FA

IFX-9092 FA1 (Normal fakturering) – Infört sökning/matchning av “Ert ordernr” med efterföljande varningstext för undvikande av dubbelregistrering av kundorder (5.28.0).
IFX-9092 FA4 (Fakturering med valuta) – Infört sökning/matchning av “Ert ordernr” med efterföljande varningstext för undvikande av dubbelregistrering av kundorder (5.28.0).

Frakthandlingar – FR

IFX-9108 FR31 (Frakthantering)/IWA-HPL (Plocklista via handdator) – Utökad information i exportfil från FR till IWA. Ref. systemparameter i SY4142 (5.28.0).

Kundorder – KO

IFX-8956 KO1 (Registrering av normal kundorder) – Justerat utskriftslayout vid redigering via LA91 (Artikel på skärm) (5.28.0).
IFX-9092 KO1 (Registrering av normal kundorder) – Infört sökning/matchning av “Ert ordernr” med efterföljande varningstext för undvikande av dubbelregistrering av kundorder (5.28.0).
IFX-9279 KO1U (Utskrift av kundorder) – Justeart utskrift av ordernummer (5.28.2).
IFX-9092 KO3 (Registrering av kundorder med valuta) – Infört sökning/matchning av “Ert ordernr” med efterföljande varningstext för undvikande av dubbelregistrering av kundorder (5.28.0).

Kundreskontra – KR

IFX-9214 Vi har förtydligat varningstexten vid registrering på ej tillåtet datum enligt parameter SY412 Sid 6 (5.28.1).
IFX-9259 KR11 (Underhåll av kunder) – Justerat registrering av leveransadress vid nyuppläggning av kund i löpande serie (5.28.1).

Kassaterminal – KT

IFX-9184 KT1 (Kassatransaktioner)/KT2 (Kassatransaktioner med bruttopriser) – Förbättrat möjlighet att dölja artikelnummer på offertutskrifter. Nu får du ett val vid varje utskriftstillfälle. Du aktiverar det i SY442 (5.28.0).
IFX-8621 KT36 (Frågor på presentkort/tillgodokvitton) – Justerat rubriktexter för visning av vilken typ av utskrift kvittot avser (5.28.0).

Lager/artikelregister – LA

IFX-8849 LA11 (Underhåll av artiklar) – Vid borttagning av artikel raderas även artikelposten i prilag – PK17 (Butiksunika priser) (5.28.0).
IFX-8948 LA21 (Inleverans) – Justerat logik för postlåsning i samband registrering/revidering i LA21/LA152 (5.28.0).
IFX-9120 LA141 (Underhåll av inköpsregister) – Spärrat möjlighet till registrering i inköpsregistret på artikel som inte är upplagd i artikelregister (5.28.0).
IFX-8948 LA152 (Underhåll av lagerplats) – Justerat logik för postlåsning i samband registrering/revidering i LA21/LA152 (5.28.0).

Leverantörsreskontra – LR

IFX-9214 Vi har förtydligat varningstexten vid registrering på ej tillåtet datum enligt parameter SY412 Sid 6 (5.28.1).
IFX-9205 LR325 (Betalningar via internet) – Justerat fältlängd för sökväg till produkt SAFELINK. Kontakta Infoflex Supporten för uppgradering eller mer information (5.28.1).

Prisinläsning – PI

IFX-8870 PI11 (Underhåll av grunduppgifter för inläsning) – Antalet rader i tabell för kopplingsmatris (register: prima2) är utökat från nuvarande 999 till 3000 rader (5.28.0).

Textregister – TX

IFX-9064 TX (Textregister) – Utökat funktionalitet för utskrift av olika texter på formulär. Möjliggör olika artikelunika texter för t.ex. externa och interna formulär OF/KO/FS/FA (5.28.0).
IFX-9283 TX (Textregister) – Justerat kod för formulär från modul IF (Inköpsförfrågan) (5.28.2).
IFX-9068 TX6 (Export och import) – Nyutvecklad funktion för in- och utläsning av excelfil till och från textregistret (5.28.0).

Systemparametrar – SY

IFX-8995 SY412 (Grunduppgifter för skärmbilder och utskrifter) – Ny obligatorisk systemparameter i SY412 /sidan 6) för årtal godkända för registrering i LR/KR/PG (5.28.0).
IFX-9205 SY492 (Kommunikation BGC) – Justerat fältlängd för sökväg till produkt SAFELINK. Kontakta Infoflex Supporten för uppgradering eller mer information (5.28.1).
IFX-8874 SY497 (Kommunikation SMS/Epost) – Justerat så att ämnesrad är ändringsbar med F8 ref. till systemparameter i SY497 (5.28.0).

Interface e-handel – IE

IFX-8991 IE (Interface e-handel)/KO1 (Registrering av normal kundorder) – Justerat kodning för transportsätt att skrivas ut i klartext på order via e-handel (5.28.0).

Interface e-handel – IE

IFX-8991 IE (Interface e-handel)/KO1 (Registrering av normal kundorder) – Justerat kodning för transportsätt att skrivas ut i klartext på order via e-handel (5.28.0).

Integration kortbetalning – IK

IFX-9311 IK (Integration kortbetalning) – Justerat parsning av XML-datat från closebatch i SYKORT (5.28.2).

IWA-HPL – Plocklista via handdator

IFX-9124 IWA-HPL (Plocklista via handdator) – Infört möjlighet att välja bort pappersutskrift av plocklista i samband med LA51 och kvittering av plocklista via handdator (5.28.0).
IFX-9108 FR31 (Frakthantering)/IWA-HPL (Plocklista via handdator) – Utökad information i exportfil från FR till IWA. Ref. systemparameter i SY4142 (5.28.0).

IWA-EDI – EDI-transaktioner

IFX-8739 IWA-EDI (Svefaktura/Finvoice) – Justering av språkval för FINVOICE vid betalningsvillkor (5.28.0).
IFX-8631 IWA-EDI (Svefaktura) – Komplettering av registreringsbild i IWA med alternativ för SVEFAKT, FINVOICE, PRINT. Styrs via faktkod i SY494 (Kommunikation EDI) (IWA28).

Övrigt

IFX-9135 SYSMSM.BIN (Supportmail) – Kompletterat med logik för att lägga upp flera mottagare “mailto”. T.ex. för att du eller er systemansvarige ska kunna få kopia på skickat mejl (5.28.0).