INFOFLEX GROSSIST versionsbrev 5.29 samtliga ändringar

Nedan visas en lista över samtliga åtgärdade utvecklingsärenden för den aktuella versionen.

Butiksförsäljning

Fordonsverkstad – FV

IFX-9119 FV2 (Arbetsorderhantering) – Radrabatt blir nu korrekt även vid ändring av á-pris på artikel ingående i struktur (5.29.0).
IFX-9175 FV2 (Arbetsorderhantering) – Ändring av benämning på artikel är ej godkänt vid Kontant/Kortförsäljning. Vid felmeddelande visas radnummer på vilken texten är ändrad (5.29.0).
IFX-9582 FV2 (Arbetsorderhantering) – Vid uppläsning av tidigare kvitterad följesedel till orderbild sker nu korrekt koppling mellan fordons regnr/kund/orderinnehåll (5.29.1).

Kundorder – KO

IFX-9119 KO1 (Registrering av normal kundorder) – Radrabatt blir nu korrekt även vid ändring av á-pris på artikel ingående i struktur (5.29.0).

Kassaterminal – KT

IFX-9007 KT1 (Kassatransaktioner)/KT2 (Kassatransaktioner med bruttopriser) – Infört möjlighet till utskrift av kundnummer på litet kvitto från kvittoskrivare (5.29.0).
IFX-9118 KT1 (Kassatransaktioner) – Korrigering så att korrekta pris- och rabattutskrifter från angiven priskod i KR11 sker i KT1 även vid uppdatering till (R) Offert (5.29.0).
IFX-9119 KT1 (Kassatransaktioner) – Radrabatt blir nu korrekt även vid ändring av á-pris på artikel ingående i struktur (5.29.0).
IFX-9175 KT1 (Kassatransaktioner) – Ändring av benämning på artikel är ej godkänt vid Kontant/Kortförsäljning. Vid felmeddelande visas radnummer på vilken texten är ändrad (5.29.0).
IFX-9438 KT1 (Kassatransaktioner) – Möjlighet att via systemparameter öka sökbar fältlängd för kundregistrering. Aktiveras via ny systemparameter i SY446. Kontakta Infoflex Support före driftsättning (5.29.1).
IFX-9421 KT1 (Kassatransaktioner) – Justerat att summabeloppen på skärm och utskrift är lika (inkl/exkl moms) vid användning av fält FRAKT i orderhuvudet (5.29.1).

Försäljning

Fakturering – FA

IFX-9072 FA (Fakturering) – Infört utskrift av “Summa att betala” även då fakturabeloppet blir noll (5.29.0).
IFX-9459 FA5 (Automatisk individuell fakturering) – Vid betalningskod G (Tvingande Separat faktura) i KR11 (Kunder) genomförs nu korrekt faktureringsval (5.29.1).
IFX-9459 FA6 (Automatisk samlingsfakturering) – Vid betalningskod G (Tvingande Separat faktura) i KR11 (Kunder) genomförs nu korrekt faktureringsval (5.29.1).

Lager

Lager LA

IFX-9213 LA11 (Underhåll av artiklar) – Justerat att beställningspunkt ligger kvar vid byte av artikeltyp från E till N. Förutsätter att man har fältet Best.punkt i LA11 (5.29.1).

Objekthantering OB

IFX-9255 OB (Objekthantering) Korrigering av fält som inte sparas vid uppdatering (5.29.0)
IFX-9248 OB (Objekthantering) Komplettering av kontrollrapport B 111c (5.29.0)

Redovisning

Bokföring – BO

IFX-9209 BO164(Underhåll av skattedeklaration) – Anpassningar av fält för 2015 års förändringar avseende arbetsgivaravgifter och importuppgifter (5.29.1).
IFX-9209 BO86 (Utskrift av skattedeklaration) – Anpassningar av fält för 2015 års förändringar avseende arbetsgivaravgifter och importuppgifter (5.29.1).

Kundreskontra – KR

IFX-9357 KR11 (Underhåll av kunder) – Vid kopiering mellan bolag går inte kundens budget och ansvarig säljare med över (5.29.1).
IFX-9671 KR311 (Registrering kundinbetalning) – Justerat bokning av betalningspost -kontant/kort – som sker via kassa (KT1+F7) (5.29.2).
IFX-9076 KR33 (Registrering av förskott och a konto) – Kontroll av postlåsning vid registrering, säkerställer att ingen dubblering skapas av verifikatnummer (5.29.0).
IFX-9569 KR33 (Registrering av förskott och a konto) – Justerat hantering av postlåsning som kunde uppstå vid registrering (5.29.1).

System

IFX-9131 SY421 (Bokföring) – Justerat text för sökväg till inläsning av extern SIE4-fil (5.29.0).

System

Års- och periodsslutsrutin

IFX-9392 SY781 (Samordnad periodslutsrutin) – Utvecklat ledtexterna i som visas i samband med uppstart av rutinen (5.29.1).
IFX-9392 SY782 (Samordnad årsslutsrutin) – Utvecklat ledtexterna i som visas i samband med uppstart av rutinen (5.29.1).

Utskriftshantering

IFX-9388 SY81 (Underhåll av skrivare) – Infört möjlighet till PDF- och postscriptutskrifter till skrivare med olika fack (5.29.1).
IFX-9302 BATCH – (Programkörning i batchläge) Infört utökad information i mailrapporter (5.29.0)
IFX-9200 Systemstöd för annan tidzon. Utskrift på formulär av korrekt klockslag för aktuell tidzon (GMT +/-) (5.29.0)

Integration kortbetalning

IFX-9458 Utvecklad funktionalitet för kommunikation vid tappad uppkoppling mellan IK och kortprogramvaran CEPA (5.29.1).
IFX-9528 Justering av menylåsning i kassan vid avbruten kortretur/kredit (5.29.1).
IFX-9532 Reviderad och begränsad funktionalitet för kortbetalning vid förskottshantering på order (5.29.1).

IWA-EDI Svefaktura

IFX-9327 IWA-EDI (EDI/Svefaktura) – Omformulerat varning om “Faktura till kund”-uppgift saknas i KR135 (5.29.1).
IFX-9590 IWA-EDI (EDI/Svefaktura) – Nu funktion: Vid kreditfaktura har vi infört tagg med referens till debetfaktura (5.29.2).

IWS e-handel

IFX-9323 IWS (INFOFLEX e-handel) – Justerat innehåll i överläsning avseende ursprungsregister för kunds artikelnummer för att undvika felaktig matchning när eget och kunds artikelnummer är samma men på olika produkter (5.29.1).

IWA-IMO Infoflex Mobil Orderläggning

IFX-9598 IWA-IMO (Infoflex Mobil Orderläggning) – Justerat att artikel som automatiskt läses in via PK (Priskalkyl) också ska läggas in vid orderläggning (5.29.2).