INFOFLEX GROSSIST versionsbrev 5.30 samtliga ändringar

Nedan visas en lista över samtliga åtgärdade utvecklingsärenden för den aktuella versionen.

Butiksförsäljning

Kassaterminal – KT

IFX-9636 KT1 (Kassatransaktioner) – Kompletterat prisanrop till TOOLS enligt ny version (5.30.0).
IFX-9511 KT32 (Registrering av växelkassa) – Nyhet: Stöd för ny valör 200 kronorssedel och 2 kronorsmynt (5.30.0).
IFX-9589 KT32 (Registrering av växelkassa) – Justering av utfall vid kassaselektion från 0000 till 0000 (5.30.0).
IFX-9589 KT61 (Utskrift kortterminal) – Justering av utfall vid kassaselektion från 0000 till 0000 (5.30.0).

Kundreskontra – KR

IFX-9506 KR311 (Manuell registrering av kundinbetalningar) – Utveckling av betalningssammandrag (kvittens) vid kontant/kortbetalning av kundfakturor via KT1 (Kassaterminal) (5.30.0).

Försäljning

IWA-IMO – Infoflex mobil orderläggning

IFX-9680 IWA-IMO (Infoflex Mobil Orderläggning) – Justerat prisexponering så att kundavtal visas i detalj med à-pris och eventuella rabatter (IWA3.1.1).
IFX-9663 IWA-IMO (Infoflex Mobil Orderläggning) – Kompletterat registreringsbild med varning om artikelnummer eller antal inte är registrerat (IWA3.1.0).
IFX-9662 IWA-IMO (Infoflex Mobil Orderläggning) – Justerat teckenhantering för artiklar med svenska tecken – efter överföring till varukorg (IWA 3.1.0).

Marknadsbearbetning MR

IFX-9594 MR21 (Underhåll av kontaktpersoner) – Justerat hantering av uppgifter vid avbrott av uppkoppling på den kund som är uppe för underhåll (5.30.0).

System

Utskriftshantering

IFX-9560 TX (Textregister) – Komplettering av infoflex.udd för USQL avseende nyinförda TX-koder (5.30.0).

Övrigt

IFX-IK Integration kortbetalning

IFX-9606 IFX-IK (Integration kortbetalning) – Justering av redovisat momsbelopp fördelat mellan kort/kontant belopp enligt bankreglemente (5.30.0).
IFX-9523 IFX-IK (Integration kortbetalning) – Nyhet: Vidareutveckling för hantering av flera kort vid samma försäljning (5.30.0).

IWA-HDI Handdatorinventering

IFX-9641 IWA-HDI (Handdatorinventering) – Justerat att webbläsaren uppför sig mera korrekt (tangentbordet) på mobila enheten när browsern identifierar vilka fält som är numeriska. (IWA 3.1.0).

IWA-HIL Inleverans handdator

IFX-9625 IWA-HIL (Inleverans – Handdator) – Anpassning och utveckling av funktionalitet för strukturer avseende flera produktlinjer (5.30.0).