Versionsbrev INFOFLEX GROSSIST 5.29

Detta är en större uppdatering som innehåller både ny funktionalitet och programrättningar.

Viktigt vid uppgradering

Punkterna nedan måste åtgärdas för att INFOFLEX och eventuella kopplingar ska fortsätta att fungera.

Kontroll av konvertering

Kontroll är nu införd vid inloggning om vissa register måste konverteras. Vilka register som ingår i konverteringen varierar utifrån vilken version du uppgraderar från och till vilken version. Skulle ni behöva konvertera får ni meddelande om detta och behöver bara följa instruktionen på skärmen för att komma vidare.

Nyheter

Utskrift av kundnummer på litet kvitto

Vi har infört möjlighet till utskrift av kundnummer på litet kvitto från kvittoskrivare.

Tydligare information vid ändrad benämning vid kontant- och kortförsäljning

Ändring av benämning på artikel är inte godkänt vid kontant- och kortförsäljning. I felmeddelandet får du information om på vilken rad som texten är ändrad.

Stöd för annan tidzon

Stöd för annan tidzon. Utskrift på formulär av korrekt klockslag för aktuell tidzon (GMT +/-).

Utskrift av engelsk text på kvitton

I KR33 (Registrering av kundinbetalning – kvittens) har vi infört möjlighet till utskrift av engelsk text på kvitton till utländska kunder.

Registrering av leverantörsfaktura

Vid påbörjad registrering och fel konto angivits finns nu möjlighet att backa och registrera om i stället för att makulera.

Samtliga ändringar