Versionsbrev INFOFLEX GROSSIST 5.32

Detta är en större uppdatering som innehåller både ny funktionalitet och programrättningar.

Viktigt vid uppgradering

Punkterna nedan måste åtgärdas för att INFOFLEX och eventuella kopplingar ska fortsätta att fungera.

Kontroll av konvertering

Kontroll är nu införd vid inloggning om vissa register måste konverteras. Vilka register som ingår i konverteringen varierar utifrån vilken version du uppgraderar från och till vilken version. Skulle ni behöva konvertera får ni meddelande om detta och behöver bara följa instruktionen på skärmen för att komma vidare.

Nyheter

Mobila betalningar

Från och med INFOFLEX GROSSIST version 5.32.0 har vi infört nya val med betalningssätt “Mobilbetalning” för hantering och redovisning av mobila betalningar så som Swish, SEQR med flera enligt Skatteverkets föreskrifter.

Mer information vid underhåll av kunder

Möjlighet till utökad bildmeny som visar samtliga fält i samma vy. Funktionen nås via F9 direkt från KR11-bilden.

Fler val vid byte av varugrupp

Vi har infört fler urval vid byte av varugrupp i LA1264 (Byte av varugrupp).

Integration Kortbetalning – Utökade funktioner

Vi har utökat funktionaliteten med stöd för manuell registrering av kortnummer vid kortbetalning. Detta ger dels möjlighet till registrering av kortnummer där magnetremsan är bristfällig (om kortutgivaren medger detta) och även hantering av externa kortkrediter ex. Resurs Bank där manuellt kortnummer lämnas i samband med kreditöppning.

AD-katalogkoppling – Möjlighet att ladda upp artikelsaldo och priser

Vi har kompletterat AD-katalogkopplingen med möjlighet till uppladdning av artikelsaldo och butiksunika försäljningspriser. Kontakta din INFOFLEX GROSSIST-säljare för mer information.

Samtliga ändringar