INFOFLEX GROSSIST versionsbrev 5.34 samtliga ändringar

Nedan visas en lista över samtliga åtgärdade utvecklingsärenden för den aktuella versionen.

Butiksförsäljning

Kassaterminal – KT

IFX-10877 KT (Kassaterminal) – Lådöppning vid kortbetalning är justerat så att öppning endast sker vid kundkvittoutskrift (5.34.0).
IFX-10572 KT1 (Kassatransaktioner) – Justerat registreringsbild i utökat antal rader/sida vid inläsning från textregistret till textrad med * (5.34.0).
IFX-10572 KT1 (Kassatransaktioner) – Nyutvecklad lösning för förenklad inläsning av order från UEH (Utökad EHandel) till KT1 (Kassatransaktioner). Du når funktionen via vanlig orderinläsning genom F3 (Läs order) och därefter F6 (Mina order). Du ser aktuella ej expedierade listade med Kundnr, Ordernr, Datum, Klockslag och Artnr/Pris för första artikelraden på ordern (5.34.0).
IFX-10608 KT1 (Kassatransaktioner) – Infört radbyte vid kopplad text till artikel på utskrift av litet kvitto vilket medger utökad information på lilla kvittot (5.34.0).
IFX-10679 KT1 (Kassatransaktioner) – Utvecklad funktionalitet för avkänning av registrerad rabatt via kundavtal i Priskalkyl (PK) eller manuellt vid försäljningstillfället. Funktionen läser på senaste faktura vid kreditering (5.34.0).

Försäljning

Fakturering – FA

IFX-10582 FA5* (Automatisk individuell fakturering) – Vid utläsning av extern fakturafil i XML-format ingår nu även fält för vikt på radnivå (5.34.0).

Fakturastatistik – FS

IFX-10359 FS11 (Överföring av fakturarader till fakturastatistik) – Kompletterat med information om att när FS11 körs och fakturarader förs över till fakturastatistiken så försvinner på samma gång kontantkvittona eftersom dessa också ligger i registren för fakturahuvud och fakturarad (5.34.0).

Kundorder – KO

IFX-10572 KO1 (Registrering av normal kundorder) – Justerat registreringsbild i utökat antal rader/sida vid inläsning från textregistret till textrad med * (5.34.0).
IFX-10636 KO82 (Extra utskrift av kundorder) – Justerat funktionalitet för extra utskrifter via e-post av kundorder, offer och inköpsorder. Val av kontaktpersoner visas nu i utskriftsbilden (5.34.0).

Marknadsregister – MR

IFX-10782 MR11 (Underhåll av kunder) – Infört fält “Referens” som motsvaras i KR11 (Underhåll kunder) (5.34.0).

Lager

Inköpsorder – IO

IFX-10885 IO5 (Inleverans av inköpsorder) – Infört kontroll att användarens kopplade lager matchas mot lagret på skapad inköpsorder. Blankt lager/lager 0 är inte godkänt (5.34.0).

Lager – LA

IFX-10631 LA11 (Underhåll av artiklar) – Infört möjlighet att spärra artikel för orderregistrering vid både försäljning och inköp. Nytt val “X”, pos. 1 i fält Art.kod. Motsvarar det tidigare valet V, men man tillåts inte gå vidare (5.34.0).
IFX-10843 LA11 (Underhåll av artiklar) – Justerat funktion vid ändring av momskod så att bruttopris räknas om även vid användning av funktion “Uppdatering av flera bibliotek” (5.34.0).
IFX-10468 LA241 (Överföringar) – Justerad programhantering vid felmeddelande i samband med inhämtning av mottagande lager (5.34.0).
IFX-8809 LA282 (Registrering av kassation) – Korrigering av summeringsfel vid negativa värden (5.34.0).
IFX-10902 LA421 (Registrering av manuell inventering) – Justering av meddelandet för låst post (5.34.2).
IFX-10777 LA51 (Utskrift av plocklista/följesedel) – Ny sorteringsmöjlighet för plocklistor/följesedlar med val i kundnummerordning. Styrs av ny parameter i SY463 (Lager/artikelregister) där J aktiverar kundnummerordning och blank/N ger sortering i ordernummerordning som tidigare (5.34.0).
IFX-10615 LA91 (Viss artikel på skärm) – Utökad möjlighet att visa tillgång och orderläge på artikel i både flera lager och flera bibliotek inom samma installation. Parametersättning via SY4195 och tangenttryckning Page Down (5.34.0).
IFX-10970 LA91 (Viss artikel på skärm) – Funktion för “Lagerläge för sammansatt artikel” flyttad från F4 till popup-lista via F10 med val “Lagerläge strukturartikel” (5.34.1).

Prisinläsning – PI

IFX-10610 PI4* (Inläsning av artikelinformation från leverantör) – Nya uppföljningsfunktioner och rapporter för kvalitetssäkring av inläsningsmatriser och inlästa uppgifter från prisfiler i SBF-format (.asc). Bevakningslistor i excelformat för: uppdaterade/nyupplagda artiklar, saknade rabattkoder, byte varugrupp, nummerbyten, artiklar som saknar varugruppsstyrning, orimliga prisförhållanden, uppdatering av artikelkod där alternativnamn saknas m.m. Du skriver ut rapporterna via utskriftsval K (Kalkyl) till exportmappen för prisinläsning (pi). Funktionen stödjer både manuell prisinläsning och inläsning/uppdatering via batchfunktion. Vill du ha mer information om batchprisinläsning, kontakta vår säljavdelning. (5.34.0).

Redovisning

Bokföring – BO

IFX-10723 BO86 (Utskrift av skattedeklaration) – Uppdaterad möjlighet att skriva deklarationen som fil till exportmapp för uppladdning av innehållet till Skatteverkets formulär (5.34.0).

Kundreskontra – KR

IFX-10237 KR11 (Underhåll av kunder) – Ny layout/fältlängd för kontonummer vid uppläggning av kund för autogiro då hanteringen av bankgironummer upphör och endast bankkontonummer kommer vara tillåtna (5.34.0).
IFX-10376 KR11 (Underhåll av kunder) – Ändrad ledtext vid fält “Rekvisition” och J. Ny text: “Ange fast rekvisition” (5.34.1).
IFX-10954 KR12 (Underhåll av normalvillkor) – Kompletterat med nytt fält “KT-val” för styrningar av priser Med (M) eller Utan (U) moms vid försäljning i KT1 (5.34.1).
IFX-10954 KR1961 (Inläsning av kunduppgifter) – Kompletterat med nytt fält “KT-val” för styrningar av priser Med (M) eller Utan (U) moms vid försäljning i KT1 (5.34.1).
IFX-10473 KR33 (Registrering av förskott och a konto) – Infört möjlighet till ytterligare kontering/tillägg avseende tilläggskostnader, bankavgifter etc. (5.34.0).
IFX-10237 KR34* (Underhåll av kunder) – Ny layout/fältlängd för kontonummer vid uppläggning av kund för autogiro då hanteringen av bankgironummer upphör och endast bankkontonummer kommer vara tillåtna (5.34.0).

Leverantörsreskontra – LR

IFX-10991 LR25 (Återkallning av leverantörsfaktura) – Justering av ledtext – ersatt begreppet “Makulera” med “Avbryt” som förtydligande till funktionen (5.34.2).
IFX-10999 LR3* (Registrering leverantörsbetalningar) – Justeringar i funktionalitet för SEPA/EUR-betalningar via XML-fil. Visning av antal poster och belopp. Justering av hantering för Adress 1 & 2, komplettering av SY12 (Specifika företagsuppgifter) med två nya fält för SEPA-betalning (5.34.2).
IFX-10648 LR32* (Automatiska betalningar) – Anpassning till nytt format för EUR-betalningar enligt SEPA-standard ISO 20022 XML. Kan ersätta motsvarande bankgirobetalning även för SEK. Styrs via nya systemparameter SY461 (Leverantörsreskontra) (5.34.0).
IFX-10925 LR32* (Automatiska betalningar) – Kompletterat felrapport med leverantörsnummer och verifikatnummer i felmeddelande till nytt format för EUR-betalningar (5.34.1).
IFX-10702 LR92 (Leverantörsupplysningar på skärm) – Justerat att bläddring framåt/bakåt sker med F1 respektive F2 (5.34.0).
IFX-10448 LR94 (Frågor/utskrift transaktionsupplysningar) – Ny kolumn vid utskrift av lista (L) med rubrik “V/T” som visar om fakturan är bokad som vara (V) eller tjänst (T). Observera att den inte visas vid val S (Skärm) (5.34.0).

System

IFX-10999 SY12 (Specifika företagsuppgifter) – Komplettering med nya fält för SEPA-betalning. “SEPA-Kundnr” och “SEPA-avtalsnr”. Båda 20 tecken alfanumeriskt (5.34.2).
IFX-10061 SY412 (Grunduppgifter för skärmbilder och utskrifter, sid 6, rad 3. Inlagt defaultvärde som systemår + 2år vid fält “Tillåtet tom årtal” för registrering i KR/LR/PG. Sker vid körning av årsslutsrutin (5.34.0).
IFX-10648 SY461 (Leverantörsreskontra) – Ny systemparameter (sida 2, rad 10) för val av filtyp för leverantörsbetalningar. N ger Bankgiro och J ger XML-fil enligt ISO 20022 SEPA-standard (5.34.0).
IFX-10929 SY461 (Leverantörsreskontra) – Justering bildvisning så att samtliga parametrar visas oavsett markörläge (5.34.2).
IFX-10777 SY463 (Lager/artikelregister) – Ny systemparameter (sida 5, rad 11) där J aktiverar kundnummerordning och blank/N ger sortering i ordernummerordning som tidigare (5.34.0).
IFX-10776 SY494 (Kommunikation EDI) – Justerat förval för att särskilja utskriftsval vid fakturakod respektive orderkod i KR11 (Underhåll av kunder) (5.34.0).
IFX-10787 SY8* (Underhåll av skrivare) – Förbättrad funktionalitet avseende avsändaradress vid e-postfakturering. Via SY497 ( Kommunikation SMS/Epost ) kan du styra bort det manuella valet vid sändning och ange fast avsändare för viss formulärtyp (5.34.0).

Övrigt

Autokatalogkoppling – UEH

IFX-6892 Nyutvecklad lösning för förenklad inläsning av order från UEH (Utökad EHandel) till KT1 (Kassatransaktioner). Du når funktionen via vanlig orderinläsning genom F3 (Läs order) och därefter F6 (Mina order). Du ser aktuella ej expedierade listade med Kundnr, Ordernr, Datum, Klockslag och Artnr/Pris för första artikelraden på ordern (5.34.0).
IFX-10741 PK17 (Butiksunika priser) – Webbanropet tar nu hänsyn till slutdatum som ger korrekt prissättning till kund i jämförelse mellan återförsäljarwebben och KT1 (Kassatransaktioner) (5.34.0).

Integration kortbetalning – IK

IFX-10691 IFX-Kort (Integration kortbetalning) – Förbättrad kontroll av verifikationsnummerserie innan kortköpet genomförs för att säkerställa korrekt flöde (5.34.0).
IFX-10877 IFX-Kort (Integration kortbetalning) – Lådöppning vid kortbetalning är justerat så att öppning endast sker vid kundkvittoutskrift (5.34.0).
IFX-10974 IFX-Kort (Integration kortbetalning) – Justerat hantering av skräptecken på skärm vid kortbetalning (5.34.1).

U/SQL – UE

IFX-10934 U/SQL (Export av registerinnehåll till Kalkylblad/Excel) – Komplettering av fält “P/K – Procent eller Kronor” i tabell “PRISMATRIS” (5.34.2).