Versionsbrev INFOFLEX GROSSIST 5.37

Den här uppdateringen innehåller både ny funktionalitet och programrättningar.

Viktigt vid uppgradering

Punkterna nedan måste åtgärdas för att INFOFLEX och eventuella kopplingar ska fortsätta att fungera.

Kontroll av konvertering

Kontroll är nu införd vid inloggning om vissa register måste konverteras. Vilka register som ingår i konverteringen varierar utifrån vilken version du uppgraderar från och till vilken version. Skulle ni behöva konvertera får ni meddelande om detta och behöver bara följa instruktionen på skärmen för att komma vidare.

Nyheter

Bättre selektering för beställningsförslag

I LA34* (Framställning av beställningsförslag) kan du nu kan selektera på kombinationen kundnummer och ordernummer.

Skriv ut plocklista från order utan hänsyn till leveransdatum

I LA51 (Utskrift av plocklista) har vi infört stöd för kodning av kundorder så att du kan skriva ut alla orderrader för dessa utan hänsyn till angivet leveransdatum.

Stöd för batchkörning av matchning externa kundinbetalningar

Vi har infört stöd för batchkörning av KR325 (Matchning externa kundinbetalningar) och KR326 (Inläsning av externa matchade kundbetalningar).

Exportera innehållet i PK17 (Butiksunika priser)

Via PK197 (In- och utläsningsfunktion via fil till PK17 (Butiksunika priser) har du möjlighet att via fil i csv-format exportera innehållet i PK17 (Butiksunika priser). Du kan till exempel revidera innehållet och sedan importera tillbaka. Allt sker inom samma meny PK197. Kontakta din säljare för mer information.

Samtliga ändringar