Versionsbrev INFOFLEX GROSSIST 5.38

Den här uppdateringen innehåller både ny funktionalitet och programrättningar.

Viktigt vid uppgradering

Punkterna nedan måste åtgärdas för att INFOFLEX och eventuella kopplingar ska fortsätta att fungera.

Kontroll av konvertering

Kontroll är nu införd vid inloggning om vissa register måste konverteras. Vilka register som ingår i konverteringen varierar utifrån vilken version du uppgraderar från och till vilken version. Skulle ni behöva konvertera får ni meddelande om detta och behöver bara följa instruktionen på skärmen för att komma vidare.

Nyheter

INFOFLEX GROSSIST version 5.38.0 med fullt stöd för GDPR

Till INFOFLEX GROSSIST version 5.38.0 har vi utvecklat en helt ny modul. DS – Datasäkerhet. Med stöd för EU-förordningen GDPR som träder i kraft 25 maj 2018.
Detta kräver att alla våra kunder, före detta datum, måste uppgraderas till version 5.38.0 eller senare.

Fritextsökning

Fritextsökning av artiklar okänsligt för versaler/gemena och i upp till tre olika kombinationer. Efterlängtad funktion i både artikel- inköps- och försäljningsmenyer. Aktiveras via systemparameter SY463 sid 5 som öppnar val ”Fritext” i sökrutan.

Etiketter vid inleverans

Vi har ändrat läget för utskriftsfrågan avseende val av utskrift av etiketter i samband med inleverans. Frågan kommer nu EFTER att inleveransen är genomförd i stället för att man tidigare angav valet innan man påbörjade inleveransen. Vi ser det som naturligare att man gör detta val efter att kvitteringen av inköpsordern är gjord.

Effektivare kvittohantering vid kortköp

För att effektivisera och ytterligare säkerställa kassahantering och redovisning har vi infört stöd för samordnad redovisning av kortköp på stort kvitto. Vi har även kompletterat butikens ex av returkvitto vid återköp med varuspecifikation vilket starkt efterfrågats.

Samtliga ändringar