Versionsbrev INFOFLEX GROSSIST 5.39

Den här uppdateringen innehåller både ny funktionalitet och programrättningar.

Viktigt vid uppgradering

Punkterna nedan måste åtgärdas för att INFOFLEX och eventuella kopplingar ska fortsätta att fungera.

Kontroll av konvertering

Kontroll är nu införd vid inloggning om vissa register måste konverteras. Vilka register som ingår i konverteringen varierar utifrån vilken version du uppgraderar från och till vilken version. Skulle ni behöva konvertera får ni meddelande om detta och behöver bara följa instruktionen på skärmen för att komma vidare.

Nyheter

Hantera dina kundavtal

Vi har kompletterat funktionaliteten i PK11 (Underhåll av prismatris) för användning av Kundklass och/eller Artikelklass vid skapande av kundavtal.

För kunder: Kundnr ELLER Kundgrupp ELLER Kundklass.
För artiklar: Huvudgrupp ELLER Varugrupp ELLER Artikelklass ELLER Artikelnummer.

Du kan alltså INTE kombinera flera val inom resp område i samma avtalspost. Du kan skapa kombinationsavtal där flera avtalsposter interagerar med varandra.

T.ex. ett basavtal på kundgrp, varugrupp och prislista i kombination med kundklass, artikelklass och rabatt. Det är att rekommendera att skapa önskade förutsättningar i er testmiljö/testföretag för att säkerställa önskat utfall. Styrs av ny systemparameter SY468.

Automatisk utloggning av användare

För att säkerställa utloggning efter dagsavslut införs möjlighet till att sätta automatisk utloggning av inloggad användare efter viss tid av inaktivitet. Detta ger även ökad säkerhet mot olovlig registrering utanför ordinarie öppettider. Aktivering av funktionen beställs via supporten då den kräver vissa åtgärder utöver systemparametrar.

Skriv ut fakturor i kundnummerordning

Ett nytt alternativ “Utskrift i kundnummerordning” i FA81 (Extra utskrift av faktura) gör att du nu kan skriva ut fakturorna i kundnummerordning. Observera att sorteringen är alfanumerisk.

Stöd för obligatoriskt ordernummer vid fakturering

I  FA51/FA61 (Automatisk fakturering av order) har vi infört stöd för obligatoriskt ordernummer vid fakturering via ny systemparameter i SY444.

Enklare behörighetshantering på användarna

Vi har lagt till möjlighet att exportera och importera behörigheterna på användarna i SY31.

Samtliga ändringar