Versionsbrev INFOFLEX GROSSIST 5.40

Den här uppdateringen innehåller både ny funktionalitet och programrättningar.

Viktigt vid uppgradering

Punkterna nedan måste åtgärdas för att INFOFLEX och eventuella kopplingar ska fortsätta att fungera.

Kontroll av konvertering

Kontroll är nu införd vid inloggning om vissa register måste konverteras. Vilka register som ingår i konverteringen varierar utifrån vilken version du uppgraderar från och till vilken version. Skulle ni behöva konvertera får ni meddelande om detta och behöver bara följa instruktionen på skärmen för att komma vidare.

Nyheter

Kontaktlösa köp i kortterminalen

För dig som har vår integrerade kortbetalning till kassan har vi från den här versionen version infört stöd för kontaktlösa köp (Contactless).
För att aktivera funktionaliteten behöver du kontakta både er terminalleverantör/inlösenföretag och vår support.

Bredare urval för automatik vid val av etikett och skrivare

Vi har utvecklat stöd för alternativa förval av etikettyp med automatisk styrning på enskilt lager eller enskild användare. Det här ger dig stöd för blandade skrivare i samma installation och även standardval av olika etikettyper för enskild användare i t.ex. lager eller butik.

Kontroll på kassan

Vid avstämning av kassan har vi infört möjlighet att i samband med registrering om kassadifferens överstiger visst belopp ange en anmärkningstext som anledning till differensen.

Flyttad och utvecklad meny för underhåll av samband lager-/kostnadsställe

Meny LA122 är flyttad till ny meny SY416 för att säkerställa att inga oavsiktliga förändringar sker för dessa mycket väsentliga parametrar. Här har vi även infört en helt ny underhållsbild för kassaavsluten där du fastställer förvalen av detaljeringsgrad, avslut kortterminal, lagerjournal etc.

Samtliga ändringar