Versionsbrev INFOFLEX GROSSIST 5.41

Den här uppdateringen innehåller både ny funktionalitet och programrättningar.

Viktigt vid uppgradering

Punkterna nedan måste åtgärdas för att INFOFLEX och eventuella kopplingar ska fortsätta att fungera.

Kontroll av konvertering

Kontroll är nu införd vid inloggning om vissa register måste konverteras. Vilka register som ingår i konverteringen varierar utifrån vilken version du uppgraderar från och till vilken version. Skulle ni behöva konvertera får ni meddelande om detta och behöver bara följa instruktionen på skärmen för att komma vidare.

Nyheter

Utökade möjligheter till valfri fältbenämning

Nu finns möjlighet att använda valfritt fältnamn i skärmbild och på utskrifter för fältet “Ritn.nr”. För att slå på utskriftsfunktionen görs val i SY412 sid 5 där du även får valet om text ska ändras på engelska. Du kan även styra fälttexten i SY463 sid 5. Funktionen är bl.a användbar om du vill ange en storlek eller produktspecifikation på en artikel med bibehållen fältlängd för benämning. Ritningsnr editeras manuellt eller via fil i LA1982.

Flexibel visning i Inköpsregistret

Vi har infört möjligheten att i LA141 visa kolumn för prisdatum för olika leverantörer istället för rabatt. Styrs via ny systemparameter i SY462 (Inköp) sid 2, rad 14. Datum ändras både vid editering i LA141 och i LA11 (Underhåll artiklar) fält inköpspris för viss leverantör (5.41.0).

Snabbval för att visa dina senaste utskrifter

Via kommandot “Shift+F4” når du menyn “Direktprogram” där valet “Mina utskrifter” finns. Informationen hämtas från SY89 (Utskriftshistorik) och visar utskrifter för aktuell användare.

Rensning av färdigbehandlade ärenden vid inläsning av kundinbetalningar

Vi har infört funktion för markering med efterföljande rensning av färdigbehandlade ärenden med viss status. Tidigare kunde rensning endast ske av enskilda ärenden. Funktionen styrs via F7 – Markera och F8 – Borttag av markerad.

Samtliga ändringar