Versionsbrev INFOFLEX GROSSIST 5.42

Den här uppdateringen innehåller både ny funktionalitet och programrättningar.

Viktigt vid uppgradering

Punkterna nedan måste åtgärdas för att INFOFLEX och eventuella kopplingar ska fortsätta att fungera.

Kontroll av konvertering

Kontroll är nu införd vid inloggning om vissa register måste konverteras. Vilka register som ingår i konverteringen varierar utifrån vilken version du uppgraderar från och till vilken version. Skulle ni behöva konvertera får ni meddelande om detta och behöver bara följa instruktionen på skärmen för att komma vidare.

Nyheter

Ökat stöd och säkerhet för hantering av fasta selektioner

Infört ökat stöd och säkerhet för hantering av fasta selektioner för faktureringsurval för FA53/FA63 (Automatisk individuell- och samlingsfakturering) . Man får nu en informationsfråga om man går in och påbörjar ändring av värden i en befintlig selektion. Detta för att undvika oönskad editering.

Preliminär utskrift av kortterminalinnehåll

KT62 (Preliminär utskrift kortterminal) Ny meny för utskrift av dagens registrerade korttransaktioner för kontroll utan att göra dagsavslut.

Importera EAN-kod med artikel till Kassaterminal och Artikelregister

Kompletterande parameter som ger stöd för inläsning av EAN-kod till ursprungsregister vid import från passivt register i ex KT1/LA11. OBS – kräver aktiverat EAN-kod i SY463, sid 1, rad 4.

Tydligare utskriftslayout vid uppdatering av dagskassa

Kompletterat utskriftslayouten i KT5 (Uppdatering av dagskassa) med separata rader för Kontantinsättning och Kortbetalningar oavsett kontostyrning.

Samtliga ändringar