Versionsbrev INFOFLEX GROSSIST 5.45

Den här uppdateringen innehåller både ny funktionalitet och programrättningar.

Viktigt vid uppgradering

Punkterna nedan måste åtgärdas för att INFOFLEX och eventuella kopplingar ska fortsätta att fungera.

Kontroll av konvertering

Kontroll är nu införd vid inloggning om vissa register måste konverteras. Vilka register som ingår i konverteringen varierar utifrån vilken version du uppgraderar från och till vilken version. Skulle ni behöva konvertera får ni meddelande om detta och behöver bara följa instruktionen på skärmen för att komma vidare. I samband med versionsuppgradering ska samtliga Infoflex-motorer stoppas och när uppgraderingen är slutförd startas dessa upp igen. Kontakta support@infoflex.se vid ev frågor.

Nyheter

5.45.0 är en större version som innehåller många nya funktioner.
Här kommer några:

Ny funktion för arkivering och/eller sändning av kvitto i e-post/PDF-format.
Dock gäller det enbart för stort A4-kvitto.

Integration mot Pricer elektronisk etikettlösning för butik.
Kontakta support eller våra säljare för information.

Nu kan man sända följesedel som e-post per automatik.

Periodiseringarna har nu hänvisning till ursprungsfakturan.

Vi har vidareutvecklat loggning för mera fullständig och detaljerad loggning över vem som ändrat vad och när i berörda registreringsmenyer.

Samtliga ändringar