Versionsbrev INFOFLEX GROSSIST 5.47

Den här uppdateringen innehåller både ny funktionalitet och programrättningar.

Viktigt vid uppgradering

Punkterna nedan måste åtgärdas för att INFOFLEX och eventuella kopplingar ska fortsätta att fungera.

Kontroll av konvertering

Kontroll är nu införd vid inloggning om vissa register måste konverteras. Vilka register som ingår i konverteringen varierar utifrån vilken version du uppgraderar från och till vilken version. Skulle ni behöva konvertera får ni meddelande om detta och behöver bara följa instruktionen på skärmen för att komma vidare. I samband med versionsuppgradering ska samtliga Infoflex-motorer stoppas och när uppgraderingen är slutförd startas dessa upp igen. Kontakta support@infoflex.se vid ev frågor.

Nyheter

5.47.0 är en version av mindre omfattning – lite färre nyheter och mera och flera förbättringar.

Bland annat utvecklade funktioner för lagerhantering och beställningar mellan lager, ökad spårbarhet för lagertransaktioner, utökat antal funktioner för hantering av inköpsorder och inleveranser. Med mera, med mera.

Samtliga ändringar