Versionsbrev INFOFLEX GROSSIST 5.48

Den här uppdateringen innehåller både ny funktionalitet och programrättningar.

Viktigt vid uppgradering

Punkterna nedan måste åtgärdas för att INFOFLEX och eventuella kopplingar ska fortsätta att fungera.

Kontroll av konvertering

Kontroll är nu införd vid inloggning om vissa register måste konverteras. Vilka register som ingår i konverteringen varierar utifrån vilken version du uppgraderar från och till vilken version. Skulle ni behöva konvertera får ni meddelande om detta och behöver bara följa instruktionen på skärmen för att komma vidare. I samband med versionsuppgradering ska samtliga Infoflex-motorer stoppas och när uppgraderingen är slutförd startas dessa upp igen. Kontakta support@infoflex.se vid ev frågor.

Nyheter

5.48.0 är en version med både nyheter och förbättringar.

Bland nyheterna är komplettering av information för Intrastatredovisning enligt nya krav, stöd för SEB SEPA betalningshantering. Förbättringar bland annat tydligare hantering för sparad kundorder, möjlighet till utskrift av lagerplats 2 på plocklista.

Samtliga ändringar