Handledning – Inventering i INFOFLEX GROSSIST

Nedan ges tre olika alternativ hur ni kan inventera i INFOFLEX GROSSIST. Välj ut ett av alternativen nedan:

Alternativ 1

Denna metod är lämplig när man vill inventera i samband med årsslut och dessutom vill komma igång med arbetet på nya bokföringsåret så fort som möjligt.

Förutsättning

SY463 (2/5) Metod för inventering: I

Tillvägagångsätt

1) LA43 – Nollställ alla gamla inventeringsdifferenser genom att skriva ut listor på löpnummer “blank” och svara sedan J på frågan om utskriften blev ok.

2) LA41 – Skriv ut inventeringslista/inventeringslistor för på det sätt som passar mig bäst. Dvs om man har lagret sorterat i leverantörsnummerordning så kan det vara bra att skapa en lista per leverantör. Om man har lagret sorterat i varugruppsordning skrivs listorna ut per varugrupp etc. Om lagret är sorterat i lagerplatsordning är det givetvis lämpligt att skriva ut en lista per lagerplatsintervall t.ex. A1-A99.

3) Nu kan du genomföra årsslutsrutinen där bl.a. kopiering till bokslutsföretaget ingår.

4) LA71 – Skriv ut en lagervärdeslista i bokslutsföretaget.

5) Genomför den fysiska inventeringen (räknandet av varor) och ange det inventerade antalet på inventeringslistorna.

6) I arbetsföretaget kan du nu jobba på som vanligt med faktureringar och inleveranser.

7) LA421 – Registrera de inventerade antalen i bokslutsföretaget.

8) LA43 – Skriv ut inventeringsdifferenslista i bokslutsföretaget.

9) LA183 – Gå in i arbetsföretaget och hämta in inventeringsdifferenserna.

10) LA71 – Skriv ut en ny lagervärdeslista i bokslutsföretaget.

Inventeringen är nu slutförd!

Att tänka på: Det är viktigt att inventera varorna så snart du skrivit ut listorna. Är det så att du behöver fakturera något mellan tidpunkten för listutskriften och den fysiska räkningen så behöver du hålla koll på detta när du registrerar inventeringen i LA421.

Alternativ 2

Denna metod är lämplig när du vill göra en löpande inventering t.ex. på en viss varugrupp och ni samtidigt vill jobba vidare. Listorna skrivs ut vid det tillfälle som inventeringen startas.

Förutsättning

SY463 (2/5) Metod för inventering: I

Tillvägagångsätt

1) LA43 – Nollställ alla gamla inventeringsdifferenser genom att skriva ut listor på löpnummer “blank” och svara sedan J på frågan om utskriften blev ok.

2) LA41 – Skriv ut inventeringslista/inventeringslistor för på det sätt som passar er bäst. Dvs om man har lagret sorterat i leverantörsnummerordning så kan det vara bra att skapa en lista per leverantör. Om man har lagret sorterat i varugruppsordning skrivs listorna ut per varugrupp etc. Om lagret är sorterat i lagerplatsordning är det givetvis lämpligt att skriva ut en lista per lagerplatsintervall t.ex. A1-A99.

3) Genomför den fysiska inventeringen (räknandet av varor) och ange det inventerade antalet på inventeringslistorna.

4) I arbetsföretaget kan du nu fortfarande jobba på som vanligt med faktureringar och inleveranser.

5) LA421 – Registrera de inventerade antalen i arbetsföretaget.

8) LA43 – Skriv ut inventeringsdifferenslista i arbetsföretaget.

Inventeringen är nu slutförd!

Att tänka på: Det är viktigt att inventera varorna så snart du skrivit ut listorna. Är det så att du behöver fakturera något mellan tidpunkten för listutskriften och den fysiska räkningen så behöver du hålla koll på detta när du registrerar inventeringen i LA421.

Alternativ 3

Denna metod är lämplig när du vill göra en löpande inventering t.ex. på en viss varugrupp och ni samtidigt vill jobba vidare. Listorna kan skrivas ut i förväg.

Förutsättning

SY463 (2/5) Metod för inventering: A

Tillvägagångsätt

1) LA43 – Nollställ alla gamla inventeringsdifferenser genom att skriva ut listor på löpnummer “blank” och svara sedan J på frågan om utskriften blev ok.

2) LA41 – Skriv ut inventeringslista/inventeringslistor för på det sätt som passar er bäst. Dvs om man har lagret sorterat i leverantörsnummerordning så kan det vara bra att skapa en lista per leverantör. Om man har lagret sorterat i varugruppsordning skrivs listorna ut per varugrupp etc. Om lagret är sorterat i lagerplatsordning är det givetvis lämpligt att skriva ut en lista per lagerplatsintervall t.ex. A1-A99.

3) I arbetsföretaget kan du fortfarande jobba på som vanligt med faktureringar och inleveranser.

4) Genomför den fysiska inventeringen (räknandet av varor) och ange det inventerade antalet på inventeringslistorna.

5) LA421 – Registrera de inventerade antalen i arbetsföretaget.

8) LA43 – Skriv ut inventeringsdifferenslista i arbetsföretaget.

Inventeringen är nu slutförd!

Att tänka på: Det är viktigt att registrera de inventerade antalen så snart du räknat antalen. Är det så att du behöver fakturera något mellan tidpunkten för den fysiska räkningen och registreringen så behöver du hålla koll på detta när du registrerar inventeringen i LA421.